نظام دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها

====دوران جمهوری اسلامی====
به مدخل [[قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران]] و [[وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران]] مراجعه شود.
 
==نظام دادگستری در جهان==
===تاریخ دادگستری در جهان===
به بخش تاریخچه‌ی مدخل انگلیسی [[w:en:judicial system]] مراجعه شود.
 
==سیستم‌های قضایی==