تفاوت میان نسخه‌های «رضا ملک‌زاده»

طبق منبع
(اصلاح)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(طبق منبع)
| successor1 = [[علیرضا مرندی|سید علیرضا مرندی]]
| birth_date = ۲۵ دی ۱۳۳۰ ({{سن|۱۳۳۰|۱۰|۲۵|از تاریخ=خورشیدی|واژه سال=ساله}})
| birth_place = [[بخش جره و بالاده|بالاده]]، [[استان فارس]]، [[ایران]]<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.farzaninstitute.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1176 |عنوان= گفتگوی خبرنامه شماره 18: دکتر رضا ملکزاده، معاون پژوهشی فرهنگستان علوم پزشکی | ناشر =مؤسسه فرزان |تاریخ =۲۸ خرداد ۱۳۹۲ |تاریخ بازبینی=}}</ref>
| death_date =
| death_place =