تفاوت میان نسخه‌های «در حضور باد»

(شد!)
 
== متن ==
این نمایشنامه نخستین بار در دفتر دوّم ''دفترهای روزن'' برای بهار و تابستان ۱۳۴۷ چاپ شد.<ref>''دفترهای روزن''. دفتر دوّم: بهار و تابستان ۱۳۴۷. زیر نظر [[احمدرضا احمدی]]. صفحه ۴۹ تا ۶۱.</ref> سپس شکل بازنگری شده‌ای از آن در ''[[دیوان نمایش]]'' در سال ۱۳۸۲ به چاپ رسید.<ref>{{پک|بیضایی|۱۳۸۲|ف=''دیوان نمایش / ۲''|ص=شش تا هشت}}</ref> نسخه‌ای از این نمایشنامه در کتابِ ''گروه هنر ملی از آغاز تا پایان'' (۱۳۹۵) نیز آمده است.
 
== داستان ==