تفاوت میان نسخه‌های «الکساندر دسپلا»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
* ۲۰۰۹ - نامزد [[جایزه بفتای بهترین موسیقی فیلم]] برای فیلم [[آقای فاکس شگفت‌انگیز (فیلم)|آقای فاکس شگفت‌انگیز]]
* ۲۰۱۰ - برنده [[جایزه بفتای بهترین موسیقی فیلم]] برای فیلم [[سخنرانی پادشاه]]
*۲۰۱۴- نامزد [[جایزه اسکار بهترین موسیقی فیلم]] برای فیلم [[بازی تقلید]]
* ۲۰۱۵ - برنده [[جایزه بفتای بهترین موسیقی فیلم]] برای فیلم [[هتل بزرگ بوداپست]]
* ۲۰۱۵ - برنده جایزه اسکار بهترین موسیقی متن فیلم برای فیلم هتل بزرگ بوداپست
کاربر ناشناس