تفاوت میان نسخه‌های «داستان»

=== داستانک ===
{{نوشتار اصلی|داستانک}}
داستان فلَش، داستانک یا داستان کوتاه،قالبیکوتاه، قالبی در داستان‌نویسی است که در چند خط یا حداکثر یک صفحه نوشته می‌شود و در پی یک کشف ضربه‌زننده است. این کشف می‌تواند غافلگیر کردن خواننده و ایجاد شوک، شوخی یا نمایش لحظه‌ای زیبا باشد.
در فارسی می‌توان آن را «داستان ناگهان»، «داستان لحظه»، و «داستان آنی ».