تفاوت میان نسخه‌های «ترانه‌شناسی حسن شماعی‌زاده»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
!آهنگساز
!تنظیم
!سال انتشار
|-
|حسن شماعی‌ زاده
|[[واروژان]]
|
|-
|حسن شماعی‌ زاده
|واروژان
|
|-
|حسن شماعی‌ زاده
|منوچهر چشم‌آذر
|۱۳۶۶
|-
|حسن شماعی‌ زاده
|واروژان
|
|-
|حسن شماعی‌ زاده
|حسن شماعی‌ زاده
|
|-
|حسن شماعی‌ زاده
|حسن شماعی‌ زاده
|
|-
|حسن شماعی‌ زاده
|اریک
|
|-
|حسن شماعی‌ زاده
|منوچهر اسلامی
|
|-
|حسن شماعی‌ زاده
|منوچهر چشم‌آذر
|۱۳۶۵
|-
|۱۰
|غزلک (۱۹۸۶)
|شهیار قنبری
|حسن شماعی‌ زاده
|منوچهر چشم‌آذر
|۱۳۶۶
|-
|}
!آهنگساز
!تنظیم
!سال انتشار
|-
|گل ناز پرپر من
|حسن شماعی‌زاده
|ناصر چشم‌آذر
|۱۳۶۰
|-
|شمال
|حسن شماعی‌زاده
|منوچهر چشم‌آذر
|
|-
|غنیمت
|حسن شماعی‌زاده
|ناصر چشم‌آذر
|
|-
|ده
|حسن شماعی‌زاده
|حسن شماعی‌زاده
|
|-
|چلچله
|مارتیک
|بابیو
|
|-
|به من تکیه کن۱۹۷۵
|حسن شماعی‌زاده
|منوچهر چشم‌آذر
|
|-
|بیا تا گل برافشانیم
|حسن شماعی‌زاده
|منوچهر چشم‌آذر
|
|-
|بومی
|حسن شماعی‌زاده
|منوچهر چشم‌آذر
|
|-
|طلای کاغذی
|جهانبخش پازوکی
|ناصر چشم‌آذر
|
|-
|}
 
=== اقاقی (۱۹۷۶) ===
{| class="wikitable"
|-
!آهنگساز
!تنظیم
!سال انتشار
|-
|نمی‌گی دوستم داری
|حسن شماعی‌زاده
|منوچهر چشم‌آذر
|۱۳۶۵
|-
|I Love You (با همراهی عقیق)
|حسن شماعی‌زاده
|منوچهر چشم‌آذر
|۱۳۶۵
|-
|زرگری
|حسن شماعی‌زاده
|نوید نحوی
|۱۳۶۵
|-
|Rap (با همراهی عقیق)
|حسن شماعی‌زاده
|منوچهر چشم‌آذر
|۱۳۶۶
|-
|اسم تو
|حسن شماعی‌زاده
|واروژان
|
|-
|اقاقی
|حسن شماعی‌زاده
|منوچهر چشم‌آذر
|
|-
|بعد از تو
|حسن شماعی‌زاده
|منوچهر چشم‌آذر
|
|-
|مهمونی
|حسن شماعی‌زاده
|منوچهر چشم‌آذر
|
|-
|اگه بخوای می‌تونیم
|حسن شماعی‌زاده
|منوچهر چشم‌آذر
|
|-
|دلم می‌خواد دوباره
|حسن شماعی‌زاده
|نوید نحوی
|۱۳۶۰
|-
|کدوم غزل کدوم قصیده
|حسن شماعی‌زاده
|اریک
|
|}
 
=== آغاز پرواز (۱۹۸۰1980) ===
{| class="wikitable"
|-
|}
 
=== گل آفتابگردان (۱۹۸۱1982) ===
{| class="wikitable"
|-
|}
 
=== گلای خیس (۱۹۸۲1996) ===
{| class="wikitable"
|-
!آهنگساز
!تنظیم
!سال انتشار
|-
|هنوزم دوست دارم
|حسن شماعی‌زاده
|حسن شماعی‌زاده
|
|-
|مدیون
|حسن شماعی‌زاده
|حسن شماعی‌زاده
|
|-
|مشق
|حسن شماعی‌زاده
|منوچهر چشم‌آذر
|۱۳۶۲
|-
|پنجره امید
|حسن شماعی‌زاده
|منوچهر چشم‌آذر
|۱۳۶۲
|-
|من فداتم
|حسن شماعی‌زاده
|منوچهر چشم‌آذر
|۱۳۶۲
|-
|باغ بارون خورده
|حسن شماعی‌زاده
|منوچهر چشم‌آذر
|۱۳۶۲
|-
|بارون اومد
|حسن شماعی‌زاده
|منوچهر چشم‌آذر
|۱۳۶۲
|-
|قوقولی قو
|حسن شماعی‌زاده
|منوچهر چشم‌آذر
|۱۳۶۲
|-
|مرگ عشق
|حسن شماعی‌زاده
|حسن شماعی‌زاده
|
|-
|درد غریبی
|حسن شماعی‌زاده
|منوچهر چشم‌آذر
|
|-
|گلای خیس
|حسن شماعی‌زاده
|منوچهر چشم‌آذر
|۱۳۶۲
|-
|هنوزم دوست دارم (بی‌کلام)
|حسن شماعی‌زاده
|حسن شماعی‌زاده
|
|-
|}
 
=== خداحافظ (۱۹۸۳1991) ===
{| class="wikitable"
|-
!آهنگساز
!تنظیم
!سال انتشار
|-
|خداحافظ
|حسن شماعی‌زاده
|نوید نحوی
|۱۳۶۳
|-
|گل بوته
|حسن شماعی‌زاده
|زاره
|۱۳۷۰
|-
|بشکن آهسته
|حسن شماعی‌زاده
|کاظم عالمی
|۱۳۶۹
|-
|یه فرصت دیگه بده
|حسن شماعی‌زاده
|آندرانیک
|۱۳۶۵
|-
|شبا نمی‌ذاری بخوابم
|حسن شماعی‌زاده
|منوچهر چشم‌آذر
|۱۳۶۸
|-
|از همون جاده بیا
|حسن شماعی‌زاده
|حسن شماعی‌زاده
|۱۳۶۸
|-
|بیشتر و بیشتر
|حسن شماعی‌زاده
|نوید نحوی
|۱۳۶۳
|-
|دَسِتو بذار تو دستم
|حسن شماعی‌زاده
|مهداد زندکریمی
|۱۳۷۰
|-
|یکی بدادم برسه واویلا
|حسن شماعی‌زاده
|کاظم عالمی
|۱۳۶۹
|-
|من تو رو می‌خوام
|حسن شماعی‌زاده
|کاظم عالمی
|۱۳۶۸
|-
|جناغ
|حسن شماعی‌زاده
|نوید نحوی
|۱۳۶۸
|-
|برکه
|حسن شماعی‌زاده
|نوید نحوی
|۱۳۶۶
|}
 
!آهنگساز
!تنظیم
!سال انتشار
|-
|کمتر کمتر
|حسن شماعی زاده
|نوید نحوی
|۱۳۶۴
|-
|کوچ (به همراه حمیرا)
|کوچ
|فریدون علیخانی
|
|حسن شماعی زاده
|
|نوید نحوی
|
|۱۳۶۴
|-
|یاد
|
|
|
|-
|پناه
|
|
|
|حسن شماعی زاده
|منوچهر چشم‌آذر
|
|-
|لالایی
|
|
|
|-
|هم صدا
|
|
|
|-
|غریب
|
|
|
|حسن شماعی زاده
|منوچهر چشم‌آذر
|۱۳۶۸
|-
|درخت
|
|
|
|انوشیروان روحانی و حسن شماعی‌ زاده
|منوچهر چشم‌آذر
|۱۳۶۹
|-
|جونم فدات
|حسن شماعی زاده
|کاظم عالمی
|۱۳۶۹
|-
|قبله
|حسن شماعی‌ زاده
|زاره کشیشیان
|۱۳۶۹
|-
|به قربونت بگردم (به همراه شهره)
|حسن شماعی‌ زاده
|منوچهر چشم‌آذر
|۱۳۶۹
|-
|هم خونه
|حسن شماعی زاده
|حسن شماعی زاده
|۱۳۶۹
|-
|آسمونا
|حسن شماعی زاده
|کاظم عالمی
|۱۳۶۹
|}
 
!آهنگساز
!تنظیم
!سال انتشار
|-
|پنج انگشت
|حسن شماعی‌ زاده
|نوید نحوی
|
|-
|برای من هیچ‌کجا وطن نمی‌شه
|حسن شماعی‌ زاده
|حسن شماعی‌ زاده
|
|-
|یعقوب لیث
|حسن شماعی‌ زاده
|نوید نحوی
|
|-
|میریم ایران دوباره
|حسن شماعی‌ زاده
|هاملت میناسیان
|۱۳۶۰
|-
|وطنم
|حسن شماعی‌ زاده
|حسن شماعی‌ زاده
|
|-
|ای وطن
|حسن شماعی‌ زاده
|آندرانیک
|
|-
|پل
|حسن شماعی‌ زاده
|سروژ گیورکیان
|
|-
|از دست رفته
|حسن شماعی‌ زاده
|آندرانیک
|
|-
|لالایی
|حسن شماعی‌ زاده
|حسن شماعی‌ زاده
|
|-
|بهترین شهر خدا
|حسن شماعی‌ زاده
|حسن شماعی‌ زاده
|
|-
|غم غربت
|اردلان سرفراز
|حسن شماعی‌ زاده
|
|
|-
|اردلان سرفراز
|حسن شماعی‌ زاده
|
|
|-
|دکلمه
|شعرهای قدیمی
|
|
|
| -
|حسن شماعی‌ زاده
|
|
|}
 
=== دختر مردم (حالا حالاها) (۱۹۸۶1993) ===
{| class="wikitable"
|-
!آهنگساز
!تنظیم
!سال انتشار
|-
|دختر مردم
|حسن شماعی‌ زاده
|نوید نحوی
|۱۳۶۵
|-
|عاشقم دوست دارم
|حسن شماعی‌ زاده
|فریدون حیدرنیا
|۱۳۶۵
|-
|چین چین دامن
|حسن شماعی‌ زاده
|کاظم عالمی
|۱۳۶۶
|-
|حالا حالاها
|حسن شماعی‌ زاده
|مجید قربانیان
|۱۳۶۷
|-
|نپری ز دستم
|حسن شماعی‌ زاده
|منوچهر چشم‌آذر
|۱۳۶۵
|-
|دیوار موش داره
|حسن شماعی‌ زاده
|منوچهر چشم‌آذر
|۱۳۶۵
|-
|گلبرگ
|حسن شماعی‌ زاده
|کاظم عالمی
|۱۳۶۶
|-
|بپر اینور دیوار
|حسن شماعی‌ زاده
|نوید نحوی
|۱۳۶۶
|-
|دوست دارم عزیزم.
|ایرج رزمجو
 
|حسن شماعی‌ زاده
|نوید نحوی
|۱۳۶۵
|ایرج رمزجو
 
|}
 
=== غزلک (۱۹۸۶1987) ===
{| class="wikitable"
|-
|}
 
=== زنده باد عشق (۱۹۸۸1988) ===
{| class="wikitable"
|-
|}
 
=== گل (۱۹۸۹1989) ===
{| class="wikitable"
|-
|}
 
=== ساعت هفت شب (۱۹۹۱1992) ===
{| class="wikitable"
|-
|}
 
=== آتش روی خاکستر (۱۹۸۹1990) ===
{| class="wikitable"
|-
|}
 
=== بلور مهتاب (۱۹۹۳1994) ===
{| class="wikitable"
!نام ترانه
|}
 
=== آخرین سوار (۱۹۹۶1996) ===
{| class="wikitable"
|-
|}
 
=== پرواز عشق (۱۹۹۷1997) ===
{| class="wikitable"
|-
|}
 
=== پرستش (۱۹۹۸1999) ===
{| class="wikitable"
|-
|}
 
=== مروارید (۲۰۰۱2001) ===
{| class="wikitable"
|-
|}
 
=== دوشیزه خانم (۲۰۰۲2002) ===
{| class="wikitable"
|-
|}
 
=== آوازه خوان نه آواز (۲۰۰۶2006) ===
دیسک ۱:
{| class="wikitable"
|}
 
=== صدای زاینده رود (بی کلام) (۲۰۰۹2009) ===
{| class="wikitable"
|-
کاربر ناشناس