تفاوت میان نسخه‌های «۸۱ (عدد)»

بدون خلاصه ویرایش
 
|نام ترتیبی = هشتاد و یکم
|تجزیه= ۳×۳×۳×۳
|مقسوم علیه‌ها = ۱،۸۱1,9,81
|عربی = <span style="font-size:150%;">۸۱</span>
|اروپایی = 81
کاربر ناشناس