تفاوت میان نسخه‌های «خلیج بنگال»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|نام=خلیج بنگال
|image=Bay of Bengal map.png
|caption=Mapنقشه ofخلیج Bay of Bengalبنگال
|image_bathymetry=
|caption_bathymetry=TSM