تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Amin(امین)/Related pages»

جز
بروزرسانی
جز (بروزرسانی)
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
جز (بروزرسانی)
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
 
{{چندستون|کوچک=بله}}
{{چندستونه|کوچک=بله|ستون‌ها=۱}}
'''زیرصفحه‌:'''
* [[کاربر:Amin(امین)/دفتر مهمان|دفتر مهمان]]
* [[کاربر:Amin(امین)/پیش‌نویس|پیش‌نویس]]
* [[کاربر:Amin(امین)/صفحهٔ کاربر|صفحهٔ کاربر قبلی]]
{{پایان چندستونه}}
* بایگانی‌ [[بحث کاربر:Amin(امین)|صفحه بحث]]: [[بحث کاربر:Amin(امین)/بایگانی ۱|۱]].
{{چندستون-شکست}}
{{چندستونه|کوچک=بله|ستون‌ها=۱}}
'''انشا:'''
* [[ویکی‌پدیا:ناخواسته خود را به دردسر نیندازید|ناخواسته خود را به دردسر نیندازید]]
* [[ویکی‌پدیا:برگرفته از ویکی‌پدیا|برگرفته از ویکی‌پدیا]]
* [[ویکی‌پدیا:انتظار تشکر نداشته باشید|انتظار تشکر نداشته باشید]]
* [[ویکی‌پدیا:آتش بس|آتش بس]]
{{پایان چندستونه}}
{{چندستون-شکست}}
{{چندستونه|کوچک=بله|ستون‌ها=۱}}
* '''بایگانی‌ [[بحث کاربر:Amin(امین)|صفحه بحث]]: [[بحث کاربر:Amin(امین)/بایگانی ۱|۱]].'''
* [[بحث کاربر:Amin(امین)/بایگانی ۱|بایگانی ۱]]
{{پایان چندستونه}}
{{چندستون-پایان}}