تفاوت میان نسخه‌های «آنچه ما نیاز داریم عشق است»

 
| story = سوزان بیر{{سخ}}آندرس توماس ینسن
| based on =
| starring = [[پیرس برازنان]]{{سخ}}[[ترینه دورهلم]]{{سخ}}[[کیم بودنیا]]{{سخ}}[[Ciro Petrone]]{{سخ}}[[پاپریکا استین]]{{سخ}}[[استینا اکبلاد]]{{سخ}}[[بودیل یورگنسن]]{{سخ}} [[بریته نویمن]]
| narrator =
| music = Johan Söderqvist