پورتاتو: تفاوت میان نسخه‌ها

ثبت درخواست حذف سریع (محس م۱۱). (توینکل)
(یکی از تکنیک های آرشه کشی برای سازهای زهی آرشه ای)
 
(ثبت درخواست حذف سریع (محس م۱۱). (توینکل))
{{db-madeup|help=off}}
لوره یا پرتاتو (.loure (Fr. ) , portato(It این آرشه کشی لگاتو و با جدا کردن نت ها در حالی که آرشه در طول سیم کشیده میشود صورت میگیرد و بیشتر برای همراهی استفاده میشود که تاثیر بسیار روشنی دارد . این نوع آرشه کشی با خطوط کوتاه در زیر و بالای نت ها و خطوط اتصال برای نشان دادن تعویض آرشه مشخص می شود و با آرشهء راست و چپ قابل نواختن است.