تفاوت میان نسخه‌های «تردستی»

ابرابزار، اصلاح املا، اصلاح سجاوندی، اصلاح ارقام، اصلاح نویسه، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح نویسه‌های عربی
(افزودن مطلب به مقدمه)
(ابرابزار، اصلاح املا، اصلاح سجاوندی، اصلاح ارقام، اصلاح نویسه، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح نویسه‌های عربی)
'''تردستی''' یا '''چشم‌بندی''' یا '''شعبده''' فنّی ست برای خلق نمودن اثری عجیب به حواسّ انسان‌ها به روش خاص. چه مرموز و چه با روش‌های فیزیکی؛ چه بر ذهن اثر گذارد و چه بر چشم و گوش و حواس.
 
سحر و جادو ،جادو، که شامل زیرشاخه های توهمزیرشاخه‌های ،توهم، جادوی صحنه ای و سحر از نزدیک می شود ،می‌شود، از جمله هنرهای نمایشی است که در آن با استفاده از ابزارهای طبیعی مخاطبان با ترفندهاترفندها، ، جلوه هاجلوه‌ها یا توهماتی از شاهکارهای به ظاهر ناممکن سرگرم می شوندمی‌شوند. این باید از جادوی[[جادو]] ماوراalیا الطبیعه[[فراطبیعی|ماورالطبیعه]] متمایز شود ،شود، تأثیراتی که ادعا می شودمی‌شود از طریق ماوراالطبیعهماوراءالطبیعه ایجاد شده استشده‌است. این یکی از قدیمی ترینقدیمی‌ترین هنرهای نمایشی در جهان است.
 
جادوی سرگرمی مدرن ،مدرن، با ابتکار جادوگر قرن نوزدهم ،نوزدهم، ژان اوژن رابرت-هودینهودین، ، ​​بهبه یک هنر هنری محبوب در تئاتر تبدیل شده استشده‌است. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن 20 ،۲۰، جادوگران مانند ماسکلین و دوانت ، هوارد تورستون ،تورستون، هری کلار و هری هودینی در طی دوره ای که به "«عصر طلایی جادو"» معروف شده است ،شده‌است، به موفقیت گسترده تجاری دست یافتند. در این دوره ،دوره، جادوی اجرایی به عنوان اصلیاصلی‌ترین ترینسالن‌های سالن های تئاتر ،تئاتر، ودویل و موسیقی برادوی تبدیل شد. سحر و جادو محبوبیت خود را در عصر تلویزیون حفظ کرد ،کرد، جادوگران مانند پاول دانیلز ،دانیلز، دیوید کاپرفیلد ،کاپرفیلد، داگ هنینگ ،هنینگ، پن و تلر ،تلر، دیوید بلین و درن براون شکل هنر را مدرنیزه کردند. علاوه بر این ،این، مجله مجیک مجله Magic ،Magic، که بیشترین فروش در جهان را برای جادوگران دارد ،دارد، جف مک براید ،براید، یوجین برگر و ماکس مون را نیز در لیست "100«۱۰۰ جادوگر تأثیرگذار قرن بیستم"» قرار داده استداده‌است که در توسعه مدرن هنر سحر و جادو.
 
یعنی تردست به بیننده چیزی نشان می‌دهد که واقعاً اتّفاق نیفتاده؛ به این هدف که او باور کند.
 
== ازروش نظرهای افراد خاصتردستی ==
تردستی یک هنر است و با حقه‌های مختلف مردم را متحیر می‌کنند. اما جادوگری انجام کارهای غیرعادی با نیرویی خاص است.
ریمیا یا شعبده از نظر [[علوم غریبه]]: در کتاب [[کله سر|کُلَه سِر]] یعنی همه اش راز آمده که [[ریمیا]] به معنی شعبده و تر دستی است و علم شعبده و دانستن است
 
=== انواع تردستی ===
تردستی از نظر سبک سه دسته است:
* عادی
* تشریفاتی و رسمی: این عمل به صورت نمایش‌هایی در شهرهای اروپایی معمول بوده.
* pow-wow: که نوع عامیانهٔ آن است
 
== تفاوت تردستی با جادوگری ==
تردستی یک هنر است و با حقه‌های مختلف مردم را متحیر می‌کنند. اما جادوگری انجام کارهای غیرعادی با نیرویی خاص است.
 
=== روش و ابزار و شرایط تردستی ===
 
ابزارها
* ابزارهای مخصوصی، عمدتاً برای پنهان کاریپنهان‌کاری
* گونه‌های شعبده عبارتند از:  تردستی ...مهارت با دست شعبده‌های رایج و تلفیقی ایجاد خطای دید در اجرا شعبده کمدی شعبده‌های ذهنی نوآری و خلاقیت در اجرا شعبده‌های حضوری شعبده با کارت  ـ پاسور
 
== جستارهای وابسته ==