تفاوت میان نسخه‌های «سلیم نیساری»

 
 
== زندگی ==
[[مهدی محقق]] در پیشگفتار کتابی از نیساری نوشته‌است: در سال‌های آغازین دههٔ ۱۳۳۰ که من دانشجوی دورهٔ لیسانس دانشکدهٔ ادبیات در دانشگاه بودم، با برخی از دانشجویان دورهٔ دکتری زبان و ادبیات فارسی که از تبریز بودند، از جمله دکتر [[منوچهر مرتضوی]] و دکتر سلیم نیساری، آشنا شدم. دکتر نیساری در آن وقت‌ها مدیر کلّ وزارت فرهنگ هم بود که معمولاً در کتابخانهٔ طهوری همدیگر را می‌دیدیم. بعدها ارتباط ما بیشتر شد و همواره ایشان در برخوردها از سکون و آرامش و ادب ویژه‌ای برخوردار بود. پس از انقلاب، ارتباط ما زیاد شد؛ چه آنکه هر دو هفته‌ای یک‌بار او را در فرهنگستان زبان و ادب فارسی ملاقات می‌کردم و از ملاحظات خاصی که دربارهٔ حافظ داشت، برخوردار می‌شدم. او با فروتنی ویژهٔ خود عبارات عربی دیوان حافظ را نزد من می‌آورد و با کمک یکدیگر به برخی از مشکلات می‌پرداختیم. نکتهٔ جالبی که از کوشش‌های سالیان دراز از زندگی علمی دکتر نیساری بر می‌آید اینکه این استاد هرچند در محیط غیر زبان فارسی زاده و پرورش یافته چگونه همّت خود را در هشت دهه از زندگی پربار خود به ترویج و نشر زبان و ادبیات و خطّ فارسی پرداخته و ملّت ایران را از علم سرشار خود بهره‌مند ساخته‌است. <ref>وب‌سایت کتابخانهٔ تخصصی کتاب [https://literaturelib.com/books/2338 زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد دکتر سلیم نیساری، امید قنبری، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،فرهنگی،۱۳۹۲، صص ۷ـ۹]</ref>
 
== آثار ==