تفاوت میان نسخه‌های «تخلیه روستاهای کردنشین توسط ترکیه»

جز
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
 
== پیش زمینه ==
بخش عمده‌ای از مناطق پیرامونی شهرهای جنوب شرق ترکیه توسط دولت آن کشور از جمعیت خالی شد و کردها به مناطق قابل کنترلترکنترل‌تر داخلی مانند [[دیاربکر]]، [[وان]] و [[شرناق]] و شهرهای غربی و حتی اروپای غربی جابجاجابه‌جا شدند.بهانه این تخلیه جمعیتی عدم توانایی کنترل جنایات [[حزب کارگران کردستان|پ.کاک.کاک]] در برابر طوایف کرد و فقر جنوب شرق ترکیه و عملیات نظامی ارتش این کشور در آن منطقه بود.<ref name=Radu2001>{{cite journal
| doi = 10.1016/S0030-4387(00)00057-0
| author = Radu, Michael