اصل طرد پاولی: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(←‏اصل طرد پاولی و مدل اتمی بور: اصلاح اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
"[[ولفگانگ پاولی]]" در سال 1935 نشان داد که ساختار پوسته‌ای کامل [[تراز انرژی|ترازهای انرژی]] را می‌توان با تخصیص یک عدد کوانتومی چهارم ، به الکترون ، mj ، که مقادیر مجاز j- و j+1- و ... و j-1 و j را اختیار می‌کند، توضیح داد؛ اما به شرطی که از اصل طرد جدید پیروی شود. هیچ دو الکترونی نمی‌توانند چهار عدد کوانتومی (mj , j , l , n) یکسان داشته باشند. عدد کوانتومی چهارم به تکانه زاویه‌ای ذاتی ([[اسپین]]) الکترون نسبت داده می‌شود که نخستین بار توسط "ژرژ اولنبک" و "ساموئل گوداشمیت" مطرح شد.
 
== اصل طرد پاولی و مدل اتمی بوهربور ==
 
وقتی که [[مدل بور|مدل اتمی بوهربور]] با موفقیت ارائه و پذیرفته شد، این پرسش مطرح شد که الکترونها در سیستم سنگین چگونه سازمان پیدا می‌کنند؟ [[معادله شرودینگر]] هیچگونه جواب قانع کننده ای برای این پرسش نداشت. چون مطابق این معادله اگر دمای یک سیستم را به دمای نزدیک به دمای صفر مطلق نزدیک کنیم، آنگاه انتظار می‌رود که تمام الکترونهای یک اتم به پایین‌ترین سطح انرژی (n=1) منتقل شوند، اما نتایج تجربی [[طیف‌شناسی فروسرخ‌نزدیک|طیف شناسها]] را نمی‌توان با این فرض توضیح داد. تا اینکه فردی به نام "ولفگانگ پاولی" توانست این معما را حل کند. وی نظریه‌ای پیشنهاد داد که امروزه این نظریه به [[اصل طرد پاولی]] معروف است.
 
مطابق این اصل در یک اتم در حالت پایه ، هیچ دو الکترونی را نمی‌توان یافت که هر چهار عدد کوانتومی آنها یکسان باشد. اعداد کوانتومی الکترون ها عبارتند از:
کاربر ناشناس