تفاوت میان نسخه‌های «فهرست قربانیان و مبتلایان سرشناس دنیاگیری کووید ۱۹ در ایران»