تفاوت میان نسخه‌های «لنفوسیت»

نقطه اضافه کردم
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(نقطه اضافه کردم)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
}}
'''لنفوسیت‌ها''' نوعی از [[گلبول سفید|گلبول‌های]] [[خون|سفید خون]] هستند که در [[سیستم ایمنی|دستگاه ایمنی]] [[مهره داران]] نقش دارد. براساس ظاهر آن‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کنند: لنفوسیت‌های بزرگ و گرانولار و لنفوسیت‌های کوچک. اکثر لنفوسیت‌های بزرگ همان سلول‌های NK هستند. لنفوسیت‌های کوچک از [[لنفوسیت تی|سلول‌های T]] و [[لنفوسیت بی|سلول‌های B]] تشکیل گردیده‌اند. بدن یک فرد طبیعی هزار میلیارد سلول لنفوئیدی دارد، و بافت لنفوئیدی تشکیل دهنده حدود ۲درصد از وزن بدن است. لنفوسیت‌ها به‌طور معمول بین ۸ تا ۱۲ میکرون قطر دارند (لنفوسیت‌های کوچک ۶ [[میکرون]] و لنفوسیت‌های بزرگ ۹ تا ۱۵ میکرون). هسته آن‌ها گرد، بیضی شکل، فرورفته‌است و ۹۰ درصد حجم سلول را به خود اختصاص می‌دهد (به غیر از سلول‌های بزرگ)<ref>سید علی مهبد امیر، هماتولوژی عملی، چاپ چهارم، تهران، نشر اشراقیه، زمستان ۱۳۸۷ صص ۱۶۶-۱۵۳</ref>و منبع اصلی لنفوسیت از مغز قرمز استخوان است.
کد های لنفوسیت : لنفوسیت پرفورین ترشح می کند و در یاخته های سرطانی و آلوده به ویروس نقش دارند و اولین خط دفاع هستند.
 
== انواع ==
کاربر ناشناس