تفاوت میان نسخه‌های «سهیل بیرقی»

۱ ویرایش 5.215.116.23 (بحث) برگردانی شد (توینکل)
(نسگکونداسم پوسنورنث مدپدقکزقمرث پک قمثخ مکدثپد پدز پمس)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برگردانده‌شده
(۱ ویرایش 5.215.116.23 (بحث) برگردانی شد (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
|توضیح تصویر =
| تاریخ تولد = ۲۴ مهر ۱۳۶۵
| محل تولد = [[شهرپتدمضاشهرضا]]
| تاریخ مرگ =
| محل مرگ =