تفاوت میان نسخه‌های «محسن ابوالقاسمی»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۳ ماه پیش
 
== منابع ==
* [httphttps://wwwdb.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=1230584 یشت فرزانگی، جشن‌نامهٔ دکتر محسن ابوالقاسمی، به اهتمام سیروس نصرالله‌زاده و عسگر بهرامی، انتشارات هرمس، ۱۳۸۴|سایت خانهٔ کتاب]
* [http://www.ensani.ir/fa/6446/profile.aspx تعدادی از مقالات دکتر محسن ابوالقاسمی در «پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی»|پرتال جامع علوم انسانی]
* [http://www.noormags.ir/view/fa/creator/202615 تعدادی از مقالات دکتر محسن ابوالقاسمی در «پایگاه مجلات تخصصی نور»]