تفاوت میان نسخه‌های «محسن ابوالقاسمی»

 
== گزیده آثار ==
* تاریخ زبان فارسی - ۱۳۷۳ (چاپ سوم و چاپ دوازدهم با تجدیدنظر)<ref>سایت انتشارات سمت [httphttps://wwwsamta.samt.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=201&p=1&showitem=9360content/9122 کتاب تاریخ زبان فارسی] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160305013538/http://www.samt.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=201&p=1&showitem=9360 |date=۵ مارس ۲۰۱۶ }}</ref>
* قاموس: دفترنخست (آ ـ آپونیس)
* تحول معنی واژه در زبان فارسی