تفاوت میان نسخه‌های «محمدعلی فروغی»

برچسب: برگردانده‌شده
برچسب: برگردانده‌شده
از آنجا که شناخت نظری فروغی از [[نظام پارلمانی]] [[اروپا]] در سامان دادن کار مجلس نوپای مشروطه سخت به کار می‌آمد،<ref name=":3"/> به پیشنهاد [[مرتضی‌قلی‌خان هدایت|صنیع‌الدوله هدایت]] رئیس مجلس اول، سرپرستی دبیرخانه [[مجلس شورای ملی]] به محمدعلی فروغی واگذار شد. پس از درگذشت پدر (در سال ۱۲۸۶ خورشیدی)، فروغی در حدود ۳۲ سالگی از کار در مجلس کناره گرفت.
 
پس از خلع [[محمدعلی شاه]] و در انتخابات دوره دوم [[مجلس شورای ملی]] فروغی که حالا ذُکاءُالمُلک شده بود، به نمایندگی مردم [[تهران]] برگزیده شد. ابتدا به عنوان منشی عضو هیئت رئیسه<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/جلسه-3-مذاکرات-یوم-شنبه-ششم-ذىالقعده-الحرام-1327|عنوان=مذاکرات جلسه سوم دوره دوم مجلس شورای ملی ششم ذیقعده ۱۳۲۷}}</ref> و رئیس کمیسیون معارف و اوقاف و صنایع مستظرقه شد<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/جلسه-41-خلاصه-صورت-مجلس-روز-شنبه-سوم-شهر-محرمالحرام-1328|عنوان=مذاکرات جلسه ۴۱ دوره دوم مجلس شورای ملی سوم محرم ۱۳۲۸}}</ref> و پس از استعفای [[مستشارالدوله صادق]] در شانزدهم تیر ۱۲۸۹ خورشیدی در ۳۵ سالگی به ریاست [[مجلس شورای ملی]] رسید اما مدت ریاستش کمتر از هفت ماه بود. در نشست مجلس در ششم بهمن همان سال، میرزا اسدالله خان نماینده کردستان او را متهم کرد که رعایت بی‌طرفی را نمی‌کند و از عهده اداره مجلس برنمی آید. ذکاءالملک پس از آنکه جواب اسدالله خان را داد به حالت قهر جلسه را ترک گفت و نمایندگان هم بجز ده پانزده نفر او را همراهی کردند. شیخ اسماعیل هشترودی اعلام کرد که در اعتراض به سخنان میرزا اسدالله خان، او و دیگر نمایندگان آذربایجان استعفا می‌دهند. پس از نزدیک به یک ساعت، نمایندگان برگشتند و جلسه با سخنان میانجی گرانهمیانجی‌گرانه [[سید حسن مدرس]] و سخنان ذکاءالملکذُکاءُالمُلک از سرگرفته شد. در پایان جلسه، ۳۷ تن از نمایندگان با امضای نامه اینامه‌ای نسبت به سخنان میرزا اسدالله کردستانی علیه ذکاءالملک ابراز تنفر کردند. با این حال او و [[سید نصرالله اخوی]] نایب رئیس مجلس از مقام خود استعفا دادند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=مذاکرات جلسه ۲۰۲ دوره دوم مجلس شورای ملی ۲۴ محرم ۱۳۲۹|نشانی=https://www.ical.ir/ical/fa/Content/4_artmajles1/جلسه-202-صورت-مشروح-روز-پنجشنبه-24-شهر-محرمالحرام-1329}}</ref> هر دوی آنها در واپسین روزهای این دوره از مجلس در دوم آذر ۱۲۹۰ به ترتیب به‌عنوان نایب رئیس اوّل و دوم انتخاب شدند.
 
== وزارت ==