تفاوت میان نسخه‌های «گل‌ها (برنامه رادیویی)»

جز
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
=== خوانندگان ===
{{Div col|cols=۳اسیثهملشسصثه}}
* [[اکبر گلپایگانی|گُلپا]] - بیش از ۳۰۰ برنامه
* [[حسین قوامی]] - بیش از ۲۵۰ برنامه
* [[عبدالوهاب شهیدی]] - بیش از ۲۳۰ برنامه
* [[پوران (خواننده)|پوران]] - بیش از ۵۰ برنامه
* [[عهدیه]] - بیش از ۵۰ برنامه
* [[پروین (خواننده)|پروین]] - بیش از ۳۰ برنامه
* [[سید جواد ذبیحی]] - بیش از ۲۵ برنامه
* [[ناصر مسعودی]] - بیش از ۲۵ برنامه
* [[جمال وفایی]] - بیش از ۲۵ برنامه
* [[کوروس سرهنگ زادهسرهنگ‌زاده]] - بیش از ۲۵ برنامه
* [[عبدالعلی وزیری]] - بیش از ۱۵ برنامه
* [[هایده]] - ۱۵ برنامه
* [[مهستی]] - ۱۰ برنامه
* [[نادر گلچین]] - ۱۰ برنامه
* [[رضوان زادهوش|رؤیا]] - ۹ برنامه
* بانو فرح - حدود ۸ برنامه
* [[عزت روحبخش]] - حدود ۷ برنامه
* [[یاسمین (خواننده، زاده ۱۳۱۳)|یاسمین]] - حدود ۶ برنامه
* [[خاطره پروانه]] - ۶ برنامه
* [[ناهید دایی جواد]] - حدود ۵ برنامه
* [[تاج اصفهانی]] - ۵ برنامه
* [[شهین دختشهین‌دخت شبیری]] - ۴ برنامه
* درویش امیر حیاتی - ۴ برنامه
* انوشه - ۴ برنامه
* [[ادیب خوانساری]] - ۲ برنامه
* رشید مستقیم - ۲ برنامه
* [[رامش]] - ۲ برنامه
* [[هنگامه اخوان]] - ۲ برنامه
* دادبه - ۱ برنامه