تفاوت میان نسخه‌های «لوئی دوازدهم»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
| محل درگذشت = [[پاریس]]، [[فرانسه]]
| آرامگاه = [[کلیسای سن-دنی]]
| پیش از = [[فرانسیس اول فرانسه|فرانسوای یکم]]
| پس از = [[شارل هشتم فرانسه|شارل هشتم]]
| شهبانو =
| آواز سلطنتی =
| شعار سلطنتی =
| پدر = [[شارل، دوک اورلئان]]
| مادر = ماری دو کلیو
| فرزندان = [[کلود فرانسه|کلود، دوشس بریتانی]]{{سخ}}رنه