تفاوت میان نسخه‌های «پروانه (مجموعه تلویزیونی)»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* [[علیرضا ناصحی]]... مأمور ساواک
* [[الهه خادمی]]... اشرف
* [[شیوا خسرومهر]]... همسر سید
با هنرمندی:
*[[هدایت هاشمی]]... سید
*[[علی عامل هاشمی]]
با حضور:
۴۳۹

ویرایش