تفاوت میان نسخه‌های «الگو:حالت دستوری»

بدون خلاصه ویرایش
(صفحه‌ای جدید با '{{Navbox with collapsible sections |name = حالت‌های دستوری |state = expanded |title = Grammatical cases |selected = {{{expanded|...' ایجاد کرد)
 
|name = حالت‌های دستوری
|state = expanded
|title = [[Grammaticalحالت caseدستوری|حالت‌های دستوری]]s
|selected = {{{expanded|Casesحالت‌ها}}}
 
|above = [[List of grammatical casesحالتs|List of casesحالتs]]{{·}} [[Declension]]{{·}} [[Morphosyntactic alignment]]
 
|sect1 = Casesحالتs
|abbr1 = Casesحالتs
|list1 =
{{Navbox|child
|liststyle = padding:0.25em 0; line-height:1.4em; <!--otherwise lists can appear to form continuous whole-->
|group1 = Basic
|list1 = [[Absolutive caseحالت|مطلقی]]{{·}} [[Accusativeحالت caseرایی|Accusativeرایی]]{{·}} [[Direct caseحالت|Direct]]{{·}} [[حالت ارگاتیو|ارگاتیو]]{{·}} [[Intransitive caseحالت|Intransitive]]{{·}} [[Nominativeحالت caseکنایی|Nominativeکُنایی]]{{·}} [[Obliqueحالت caseغیر فعلی|Obliqueغیر فعلی]]
|group2 = Adpositional
|list2 = {{nowrap begin}}<!--because parentheses within list:--> [[Ablativeحالت caseازی|Ablativeازی]]{{·w•w}} [[Antessiveحالت caseپیش‌بودی|Antessiveپیش‌بودی]]{{·w•w}} [[Dativeحالت caseکنش‌گیری|Dativeکنش‌گیری]]{{·w•w}} [[Distributiveحالت caseهرکدامی|Distributiveهرکدامی]] ([[Distributive-temporalحالت caseهرکدامی-زمانی|–temporal–زمانی]]){{·w•w}} [[Essive caseحالت|Essive]] ([[Essive-formal caseحالت|–formal]]{{·w•w}} [[Essive-modal caseحالت|–modal]]){{·w•w}} [[Essive-formal caseحالت|Formal]]{{·w•w}} [[Genitiveحالت caseاضافه|Genitiveاضافی]]{{·w•w}} [[Instructiveحالت caseبه‌وسیلگی|Instructiveبه‌وسیلگی]]{{·w•w}} [[Instrumentalحالت caseابزاری|Instrumentalابزاری]] ([[Instrumental-comitative caseحالت|–comitative]]){{·w•w}} [[Ornative caseحالت|Ornative]]{{·w•w}} [[Possessed caseحالت|Possessed]]{{·w•w}} [[Possessive caseحالت|Possessive]]{{·w•w}} [[Prepositional caseحالت|Postpositional]]{{·w•w}} [[Prepositional caseحالت|Prepositional]]{{·w•w}} [[Pertingent caseحالت|Pertingent]]{{·w•w}} [[Prolative caseحالت|Prolative]]{{·w•w}} [[Prosecutive caseحالت|Prosecutive]]{{·w•w}} [[Proximative caseحالت|Proximative]]{{·w•w}} [[Sociative caseحالت|Sociative]]{{·w•w}} [[Temporal caseحالت|Temporal]]{{·w•w}} [[Prolative caseحالت|Vialis]] {{nowrap end}}
|group3 = Locative
|list3 = [[Ablative caseحالت|Ablative]]{{·}} [[Adessive caseحالت|Adessive]]{{·}} [[Allative caseحالت|Allative]]{{·}} [[Apudessive caseحالت|Apudessive]]{{·}} [[Comitative caseحالت|Associative]]{{·}} [[Comitative caseحالت|Comitative]]{{·}} [[Delative caseحالت|Delative]]{{·}} [[Elative caseحالت|Elative]]{{·}} [[Exessive caseحالت|Exessive]]{{·}} [[Illative caseحالت|Illative]]{{·}} [[Inelative caseحالت|Inelative]]{{·}} [[Inessive caseحالت|Inessive]]{{·}} [[Intrative caseحالت|Intrative]]{{·}} [[Lative caseحالت|Lative]]{{·}} [[Locative caseحالت|Locative]]{{·}} [[Perlative caseحالت|Perlative]]{{·}} [[Subessive caseحالت|Subessive]]{{·}} [[Sublative caseحالت|Sublative]]{{·}} [[Superessive caseحالت|Superessive]]{{·}} [[Superlative caseحالت|Superlative]]{{·}} [[Terminative caseحالت|Terminative]]{{·}} [[Translative caseحالت|Translative]]
|group4 = Comparative
|list4 = [[Comparative caseحالت|Comparative]]{{·}} [[Equative caseحالت|Equative]]
|group5 = Evaluative
|list5 = [[Aversive caseحالت|Aversive]]{{·}} [[Benefactive caseحالت|Benefactive]]{{·}} [[Aversive caseحالت|Evitative]]
|group6 = Other
|list6 = {{nowrap begin}}<!--as above:--> [[Abessive caseحالت|Abessive]]{{·w•w}} [[Addirective caseحالت|Addirective]]{{·w•w}} [[Adelative caseحالت|Adelative]]{{·}} [[Adverbial caseحالت|Adverbial]]{{·w•w}} [[Abessive caseحالت|Caritive]]{{·w•w}} [[Causal caseحالت|Causal]] ([[Causal-final caseحالت|–final]]){{·w•w}} [[Final caseحالت|Final]]{{·w•w}} [[Modal caseحالت|Modal]]{{·w•w}} [[Multiplicative caseحالت|Multiplicative]]{{·w•w}} [[Partitive caseحالت|Partitive]]{{·w•w}} [[Pegative caseحالت|Pegative]]{{·w•w}} [[Abessive caseحالت|Privative]]{{·w•w}} [[Postelative caseحالت|Postelative]]{{·w•w}} [[Postdirective caseحالت|Postdirective]]{{·w•w}} [[Postessive caseحالت|Postessive]]{{·w•w}} [[Separative caseحالت|Separative]]{{·w•w}} [[Subdirective caseحالت|Subdirective]]{{·w•w}} [[Vocative caseحالت|Vocative]] {{nowrap end}}
}}
 
|abbr2 = Declensions
|list2style = padding:0.25em 0; line-height:1.4em; <!--as above-->
|list2 = {{nowrap begin}}<!--as above:--> [[Czech declension|Czech]]{{·w•w}} [[English grammar|English]] ([[Old English declension|Old English]]){{·w•w}} [[Finnish language noun casesحالتs|Finnish]]{{·w•w}} [[German declension|German]]{{·w•w}} [[Gothic declension|Gothic]]{{·w•w}} [[Irish declension|Irish]]{{·w•w}} [[Latin declension|Latin]]{{·w•w}} [[Latvian declension|Latvian]]{{·w•w}} [[Lithuanian declension|Lithuanian]]{{·w•w}} [[Serbian declension|Serbian]]{{·w•w}} [[Slovak declension|Slovak]] {{nowrap end}}
}}<noinclude>
<br/>{{collapsible sections option |list="Casesحالتs" or "Declensions" |example=Declensions}}
 
 
==
 
-حالت نهادی یا فاعلی هر گاه با واژه ای در جمله فاعل یا مسند الیه واقع شود در حالت فاعلی یا nominative است
 
2-حالت مفعولی : هر گاه واژه ای در جمله مفعول واقع شود در حالت مفعولی یا accusative است. در فارسی امروز چون مفعول معمولاً همراه را می آید آن را حالت رایی نیز خوانده اند
 
3-حالت اضافی : هر گاه واژه ای در جمله مضاف الیه باشد در حالت اضافی یا genitive است.
 
4-حالت ندایی: هرگاه واژه ای در جمله منادی واقع شود در حالت ندایی یا Vocative است
 
5-حالت متمم ازی: هر گاه واژه ای در جمله متمم با حرف اضافه «از» باشد در حالت «متمم ازی» یا ablative است.
 
6-حالت متمم بایی هرگاه واژه ای در جمله متمم فعل با حرف اضافه «با » باشد در حالت متمم بایی یا instrumental است.
 
7-حالت متمم « به ای » یا «برایی » هر گاه واژه ای در جمله متمم فعل باشد و پیش از آن حرف اضافه به یا برای بیاید در حالت متمم برای یا dative است.
 
8-حالت متمم «دری» : هر گاه واژه ای در جمله متمم فعل با حرف اضافة «در » باشد در حالت «متمم دری » یا locatine است.
 
*nominative: کُنایی، فاعلی، نهادی
*Objective: حالت کنش‌پذیری
*dative: حالت کنش‌گیری، حالت متمم به‌ای، حالت برایی، حالت متمم برایی، حالت مفعول باواسطهباواسطه، حالت مفعول غیر صریح حقیقی
*genitive : حالت اضافه، حالت اضافی، حالت اضافه ملکی، حالت ملکی، حالت وابستگی
*ablative: ازی، مفعول عنهTعنه، بایی ـ ازی
*Oblique: غیر فعلی
*Instrumental: ابزاری
*accusative: رایی، رائی، مفعولی، مفعول بی‌واسطه
*Vocative: ندایی
*Instructive: توسطیبه‌وسیلگی
*Adpositional: افزودگی، حالت حرف اضافه
*Ergative: ارگاتیو
*Absolutive: مطلقی
*Antessive: پیش‌بودی
 
*Distributive: هرکدامی
*Distributive-temporal: هرکدامی-زمانی
 
==
 
 
[[Category:Linguistics templates|Casesحالتs]]
 
[[br:Patrom:Troadoù yezhadurel]]
[[ru:Шаблон:Падежи]]
[[uk:Шаблон:Відмінки]]
[[zh:Template:Caseحالت table]]
</noinclude>
۱۴۹٬۵۳۰

ویرایش