تفاوت میان نسخه‌های «فهرست شاهان و شاهنشاهان اشکانی»

←‏فهرست شاهنشاهان اشکانی: اصلاح عناوین و افزودن پرتره برای مهرداد سوم
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(←‏فهرست شاهنشاهان اشکانی: اصلاح عناوین و افزودن پرتره برای مهرداد سوم)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|[[پرونده:Coin of Mithradates I of Parthia, Seleucia mint.jpg|100px]]
|'''[[مهرداد یکم]]'''
(مهرداد بزرگ) <br><small>𐭌𐭄𐭓𐭃𐭕 (''Mihrdāt'')</small>
|<small>شاهنشاه،شاه بزرگ ، شاه بزرگ،شاهان،</small> شاه اشکانی، یونانی دوست
|پسر اشک سوم. فتوحات او دولت اشکانی را از یک پادشاهی کوچک به یک شاهنشاهی جهانی تبدیل کرد. او اولین پادشاه اشکانی است که عنوان پادشاهان هخامنشی، شاهنشاه را برای خود برگزید و با تصرف [[سلوکیه]] با این عنوان تاج‌گذاری کرد.
|۱۷۱ پ.م –<br>۱۳۲ پ.م
|[[پرونده:Coin of Phraates II (cropped), Seleucia mint.jpg|100px]]
|'''[[فرهاد دوم]]'''<br><small>𐭐𐭓𐭇𐭕 (''Frahāt'')</small>
|<small>شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه اشکانی، یونانی دوست</small>
|پسر مهرداد یکم، در اوایل سلطنت به دلیل پایین بودن سن ملکه رینون اداره حکومت را بر عهده داشت. وی در نبرد [[آنتیوخوس هفتم]] را شکست داد.
|۱۳۲ پ.م –<br>۱۲۷ پ.م
|[[پرونده:Coin of Artabanus I of Parthia (cropped, part 2), Seleucia mint.jpg|100px]]
|[[اردوان دوم|'''اردوان یکم''']]<br><small>𐭍𐭐𐭕𐭓 (''Ardawān'')</small>
|<small>''شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه اشکانی، یونانی دوست''</small>
|پسر اشک سوم فریاپت.
|۱۲۷ پ.م –<br>۱۲۴ پ‌.م
|[[پرونده:Coin of Mithridates II of Parthia, Ray mint.jpg|100px]]
|[[مهرداد دوم|'''مهراد دوم''']]
''بزرگ''<br><small>𐭌𐭄𐭓𐭃𐭕 (''Mihrdāt'')</small>
|<small>شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه اشکانی</small>
|پسر اردوان یکم، زمانی که او به سلطنت رسید حکومت اشکانی در نابسامانی به سر می‌برد وی با دلاوری و درایت تمام نواحی اشغال شده را پس گرفت و مرزهای ایران را در شرق تا کوه‌های [[هیمالیا]] و در غرب تا [[میان‌رودان]] رساند. او از لقب شاهنشاه استفاده کرد و این لقب تا زمان ساسانیان مورد استفاده شاهان اشکانی بود.
|۱۲۴ پ.م –<br>۹۱ پ‌.م
|[[پرونده:Coin of Gotarzes I (2, cropped), Ectbatana mint.jpg|100px]]
|'''[[گودرز یکم]]'''<br><small>𐭂𐭅𐭕𐭓𐭆 (''Gōdarz'')</small>
|<small>شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه اشکانی</small>
|پسر مهرداد دوم، او بر علیه پدرش قیام کرد
|۹۱ پ.م – ۸۷ پ.م
|۸۷ پ.م به دلیل ناشناخته فوت شد.
|-
|[[پرونده:Coin of Mithridates III of Parthia (cropped), Ray mint.jpg|100px]]
|
|'''[[مهرداد سوم]]'''<br><small>𐭌𐭄𐭓𐭃𐭕 (''Mihrdāt'')</small>
|<small>شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه اشکانی</small>
|پسر مهرداد دوم.{{sfn|Shayegan|2011|pp=197, 232}} {{sfn|Curtis|2012|p=68}}{{sfn|Olbrycht|2016|p=23}} به نبرد به برادرش گودرز پرداخت و پس از مرگ وی سلطنت را غصب کرد.
|۸۷ پ.م – ۸۰ پ.م
|[[پرونده:Tetradrachm of the Parthian monarch Orodes I, Seleucia mint.jpg|100px]]
|'''[[ارد یکم]]'''
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه اشکانی
|پسر گودرز یکم‌،
|۸۰ پ.م – ۷۵ پ.م
|[[پرونده:Coin of Sinatruces, Ray mint (2).jpg|100px]]
|'''[[سیناتروک]]'''
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه اشکانی
|پسر مهرداد دوم، با کمک سکاها به سلطنت رسید
|۷۵ پ.م – ۶۹ پ.م
|[[پرونده:Coin of Phraates III (cropped), Ray mint.jpg|100px]]
|'''[[فرهاد سوم]]'''<br><small>𐭐𐭓𐭇𐭕 (''Frahāt'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه اشکانی
|پسر سیناتروک
|۶۹ پ.م – ۵۷ پ.م
|[[پرونده:Coin of Mithridates IV (cropped).jpg|100px]]
|'''[[مهرداد سوم|مهرداد چهارم]]'''<br><small>𐭌𐭄𐭓𐭃𐭕 (''Mihrdāt'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه اشکانی
|پسر فرهاد سوم
|۵۷ پ‌م – ۵۴ پ.م
|[[پرونده:Coin of Orodes II, Mithradatkert (Nisa) mint.jpg|100px]]
|'''[[ارد دوم]]'''
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه اشکانی
|پسر فرهاد سوم، در زمان او سرزمین‌های بسیاری به قلمرو اشکانیان اضافه شد، و جنگ های زیادی با روم رخ داد که [[نبرد حران]] اولین آن‌ها بود. ارد پایتخت اشکانیان را به [[تیسفون]] منتقل کرد.
|۵۴ پ.م – ۳۷ پ.م
|[[پرونده:Coin of Phraates IV, Mithradatkirt mint.jpg|100px]]
|'''[[فرهاد چهارم]]'''<br><small>𐭐𐭓𐭇𐭕 (''Frahāt'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه اشکانی
|پسر ارد دوم، او در طول حکومتش توسط [[تیرداد دوم|تیرداد]] برکنار شد اما بعدا دوباره به سلطنت رسید.
|۳۷ پ.م – ۲ پ.م
|[[پرونده:The portrait of Musa of Parthia on the reverse of a drachm, Ecbatana mint.jpg|100px]]
|'''[[موزا]]'''
|شهبانوی شهبانوان اشکانی
|شهبانو
|همسر فرهاد چهارم، او حکومت را به صورت مشترک با پسرش اداره می‌کرد.
|۲ پ.م – ۲ م
|[[پرونده:Coin of Phraatakes (Phraates V), Seleucia mint (cropped).jpg|100px]]
|'''[[فرهاد پنجم]]'''<br><small>𐭐𐭓𐭇𐭕 (''Frahāt'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه اشکانی
|پسر فرهاد چهارم، او حکومت را به صورت مشترک با مادرش اداره میکرد.
|۲ پ.م – ۲ م
|[[پرونده:OrodesIIICoinHistoryofIran.jpg|100px]]
|'''[[ارد سوم]]'''
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه اشکانی
|یک شاهزاده اشکانی احتمالا پسر فرهاد چهارم
|۲ میلادی – ۶ میلادی
|[[پرونده:Tetradrachm of Vonones I, Seleucia mint.jpg|100px]]
|'''[[ونون یکم]]'''
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه اشکانی
|پسر فرهاد چهارم،
|۶ میلادی – ۱۲ میلادی
|[[پرونده:Tetradrachm of Artabanus II, Seleucia mint.jpg|100px]]
|'''[[اردوان سوم|اردوان دوم]]'''<br><small>𐭍𐭐𐭕𐭓 (''Ardawān'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه اشکانیشاهان، شاه اشکانی
|نوه دختری فرهاد چهارم.
|۱۰ میلادی – ۴۰ میلادی
|[[پرونده:Coin of Vardanes I (cropped, 2), Seleucia mint.jpg|100px]]
|'''[[وردان یکم]]'''
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه اشکانی
|پسر اردوان دوم، همزمان با او گودرز دوم ادعای سلطنت داشت.
|۴۰ میلادی – ۴۷ میلادی
|[[پرونده:GotarzesII.jpg|100px]]
|'''[[گودرز دوم]]'''<br><small>𐭂𐭅𐭕𐭓𐭆 (''Gōdarz'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه اشکانی
|پسر اردوان دوم، وی در زمان برادرش ادعای سلطنت داشت و با مرگ او تنها شاه اشکانی شد.
|۴۰ میلادی – ۵۱ میلادی
|[[پرونده:Coin of Vonones II, minted at Hamadan.jpg|100px]]
|'''[[ونن دوم|ونون دوم]]'''
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه اشکانی
|برادر اردوان دوم، او تنها چند ماه سلطنت کرد.
|۵۱ میلادی
|[[پرونده:Coin of Vologases I (cropped), Seleucia mint.jpg|100px]]
|'''[[بلاش یکم]]'''<br><small>𐭅𐭋𐭂𐭔 (''Walaγš'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه اشکانی
|پسر ونون دوم، در طول سلطنت وی آداب و رسوم ایرانی بیش از پیش احیا شد و فرهنگ هلنی از بین رفت.
|۵۱ میلادی – ۷۸ میلادی
|[[پرونده:VardanesIICoinHistoryofIran.jpg|100px]]
|'''[[وردان دوم]]'''
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه اشکانی
|پسر بلاش یکم، وی بر علیه پدرش قیام کرد و فقط بر بخش کوچکی از سرزمین اشکانیان تسلط یافت
|۵۵ میلادی – ۵۸ میلادی
|[[پرونده:Coin of Pacorus II (cropped), Seleucia mint.jpg|100px]]
|'''[[پاکور دوم]]'''
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه اشکانی
|پسر بلاش یکم
|۷۸ میلادی – ۱۱۰ میلادی
|[[پرونده:VologasesIICoinHistoryofIran.jpg|100px]]
|'''[[بلاش دوم]]'''<br><small>𐭅𐭋𐭂𐭔 (''Walaγš'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه اشکانی
|پسر بلاش یکم، رقیب پاکور دوم در سلطنت
|۷۸ میلادی – ۸۰ میلادی
|[[پرونده:Coin of Artabanus III of Parthia (cropped), Seleucia mint.jpg|100px]]
|'''[[اردوان چهارم|اردوان سوم]]'''<br><small>𐭍𐭐𐭕𐭓 (''Ardawān'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه اشکانی
|پسر بلاش یکم، رقیب پاکور دوم در سلطنت
|۸۰ میلادی – ۸۱ میلادی
|[[پرونده:Coin of Osroes I (cropped), Ecbatana mint.jpg|100px]]
|'''[[خسرو اشکانی|خسرو یکم]]'''<br><small>𐭇𐭅𐭎𐭓𐭅 (''Husrōw'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه اشکانی
|پسر ونون دوم، پادشاه بخشی از سرزمین اشکانی و رقیب پاکور دوم و بلاش سوم.
|۱۰۹ میلادی – ۱۲۹ میلادی
|[[پرونده:Coin of Vologases III (cropped), Seleucia mint.jpg|100px]]
|'''[[بلاش سوم]]'''<br><small>𐭅𐭋𐭂𐭔 (''Walaγš'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه اشکانی
|پسر بلاش دوم.
|۱۱۰ میلادی – ۱۴۷ میلادی
|[[پرونده:Coin of Mithridates V of Parthia, Ecbatana mint.jpg|100px]]
|'''[[مهرداد چهارم|مهرداد پنجم]]'''<br><small>𐭌𐭄𐭓𐭃𐭕 (''Mihrdāt'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه اشکانی
|پسر پاکور دوم
|۱۲۹ میلادی – ۱۴۰ میلادی
|[[پرونده:Coin of Vologases IV (cropped), Seleucia mint.jpg|100px]]
|'''[[بلاش چهارم]]'''<br><small>𐭅𐭋𐭂𐭔 (''Walaγš'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه اشکانی
|پسر مهرداد پنجم
|۱۴۷ میلادی – ۱۹۱ میلادی
|[[پرونده:Coin of Vologases V (cropped), Hamadan mint.jpg|100px]]
|'''[[بلاش پنجم]]'''<br><small>𐭅𐭋𐭂𐭔 (''Walaγš'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه اشکانی
|پسر بلاش چهارم
|۱۹۱ میلادی – ۲۰۸ میلادی
|[[پرونده:Coin of Vologases VI of Parthia (cropped), Ecbatana mint.jpg|100px]]
|'''[[بلاش ششم]]'''<br><small>𐭅𐭋𐭂𐭔 (''Walaγš'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه اشکانی
|پسر بلاش پنجم، تا سال ۲۱۳ تنها شاه اشکانی بود اما بعدا تنها پادشاه بخش کوچکی از سرزمین اشکانیان بود
|۲۰۸ میلادی – ۲۲۸ میلادی
|[[پرونده:Coin of Artabanus IV (cropped), Hamadan mint.jpg|100px]]
|'''[[اردوان پنجم|اردوان چهارم]]'''<br><small>𐭍𐭐𐭕𐭓 (''Ardawān'')</small>
|شاهنشاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه اشکانی
|پسر بلاش پنجم، از سال ۲۱۳ شاه بخش وسیعی از سرزمین اشکانیان بود. وی در جنگ با امپراتوری روم پیروز شد اما در نهایت در جنگ با ساسانیان شکست خورد.
|۲۱۳ میلادی – ۲۲۴ میلادی