مجموعه مندلبرو: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
برای خلق آثار زیبای بصری رایانه‌ای از این فرکتال، از رنگ‌آمیزی‌های مختلف استفاده می‌شود و اساس آن مرتبهٔ تکرّر (iteration) است به طوری که در هر تکرار در صورت تشخیص خارج بودن نقاط از مجموعه به آن نقاط رنگ مربوط به مرتبه تکرار تعلق می‌گیرد. به این ترتیب تصاویر رنگی به وجود می‌آید.
== الگوریتم ترسیم ==
برای ترسیم فرکتال مندلبرو فلوچارت ذیل اجرا می شود :
ابتدا در صفحه اعداد مختلط عدد 0+oi به توان دو رسیده و با مختصات مورد نظری که می خواهیم بدانیم عضو مجموعه است یا خیر مانند ( 0.8i+0.2 ) جمع می شود. سپس حاصل به توان دو رسیده و با عدد موردنظر دوباره جمع می گردد .
 
۲۹۲

ویرایش