مجموعه مندلبرو: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
== الگوریتم ترسیم ==
برای ترسیم فرکتال مندلبرو فلوچارت ذیل اجرا می شود :
ابتدا در صفحه اعداد مختلط عدد 0+oi0i به توان دو رسیده و با مختصات مورد نظری که می خواهیم بدانیم عضو مجموعه است یا خیر مانند ( 0.8i+0.2 ) جمع می شود. سپس حاصل به توان دو رسیده و با عدد موردنظر دوباره جمع می گردد .
 
به طور طبیعی حاصل این جمع ها پس از 60 تا 400 بار انجام این حلقه ، بزرگ شده و به سرعت از مبدا مختصات فاصله می گیرد ولی در بازه -2 تا +2 دستگاه اعداد مختلط بعضی از نقاط پس از این آزمون چندان فاصله ای از مبدا نمی گیرند . برنامه های کامپیوتری این نقاط را بر حسب تعداد انجام عمل در این حلقه رنگ می کنند و به این ترتیب مجموعه شکل گرفته و رنگ آمیزی می شود.
 
== منابع ==
۲۹۲

ویرایش