تفاوت میان نسخه‌های «خلیل خطیب رهبر»

* [http://www.ettelaat.com/etint/?p=29292 ادای دینی به پیشگاه استاد دکتر خطیب‌رهبر|روزنامهٔ اطلاعات]
* [https://alborz.iranpl.ir/Portal/home/?news/236508/16939/442800/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1 پیام تسلیت معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی به مناسبت درگذشت دکتر خطیب رهبر|سایت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور]
* [httphttps://old.apll.ir/1393/11/20/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1/ درگذشت دکتر خلیل خطیب‌رهبر|وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی]{{پیوند مرده|date=دسامبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot }}
* [http://www.ibna.ir/images/docs/000217/n00217695-t.jpg آگهی ترحیم خلیل خطیب‌رهبر|سایت ایبنا]