تفاوت میان نسخه‌های «خلیل خطیب رهبر»

 
* [http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3109542 درگذشت مصحح تاریخ بیهقی در گمنامی|بانک اطلاعات نشریات کشور|روزنامهٔ شرق]
* [https://ut.ac.ir/fa/news/1771/پیام.تسلیت.هیأت.رئیسه.دانشگاه.تهران.به.مناسبت.درگذشت.دکتر.خلیل.خطیب.رهبر.html پیام تسلیت هیئت رئیسۀ دانشگاه تهران به مناسبت درگذشت دکتر خلیل خطیب‌رهبر|وب‌سایت دانشگاه تهران]
* [https://www.ettelaat.com/etintnew/index.asp?pfname=292402015%5C02%5C02-08%5C21-21-37.htm&storytitle=%CF%98%CA%D1%20%CE%E1%ED%E1%20%CE%D8%ED%C8%20%D1%E5%C8%D1%A1%20%C7%D3%CA%C7%CF%20%E6%20%81%8E%E6%E5%D4%90%D1%20%D2%C8%C7%E4%20%E6%20%C7%CF%C8%ED%C7%CA%20%DD%C7%D1%D3%ED%20%C8%E5%20%D1%CD%E3%CA%20%C7%ED%D2%CF%ED%20%81%ED%E6%D3%CA خلیل خطیب‌رهبر، استاد و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی به رحمت ایزدی پیوست|روزنامهٔ اطلاعات]
* [https://www.cgie.org.ir/fa/news/154398 یادی از استاد دکتر خطیب‌رهبر، محمّد علمی|وب‌گاه مرکز دائر‌ةالمعارف بزرگ اسلامی]