تفاوت میان نسخه‌های «لیگ قهرمانان اروپا ۲۱–۲۰۲۰»

(←‏نحوه برگزاری: ابرابزار، اصلاح ارقام)
!تیم‌های صعود کرده از دور قبل
|-
!colspan=2|دورمرحله مقدماتی{{سخ}}(۴ تیم)
|
* ۴ تیم قهرمان از فدراسیون‌های ۵۲–۵۵
|
|-
!colspan=2|دور اول مرحله مقدماتیانتخابی{{سخ}}(۳۴ تیم)
|
* ۳۳ تیم قهرمان از فدراسیون‌های ۱۸–۵۱ (به جز لیختن اشتاین)
|
* ۱ برنده دورمرحله مقدماتی
|-
!rowspan=2|دور دوم مرحله مقدماتیانتخابی
!از طریق قهرمانی در لیگ{{سخ}}(۲۰ تیم)
|
* ۳ تیم قهرمان از فدراسیون‌های ۱۵–۱۷
|
* ۱۷ برنده دور اول مرحله مقدماتیانتخابی
|-
!از طریق لیگ داخلی{{سخ}}(۶ تیم)
|
|-
!rowspan=2|دور سوم مرحله مقدماتیانتخابی
!از طریق قهرمانی در لیگ{{سخ}}(۱۰ تیم)
|
|
* ۱۰ تیم برنده دور دوم مرحله مقدماتیانتخابی (از طریق قهرمانی در لیگ)
|-
!از طریق لیگ داخلی{{سخ}}(۶ تیم)
* ۳ تیم نایب-قهرمان از فدراسیون‌های ۷–۹
|
* ۳ تیم برنده دور دوم مرحله مقدماتیانتخابی (از طریق لیگ داخلی)
|-
!rowspan=2|مرحله پلی آف
* ۳ تیم قهرمان از فدراسیون‌های ۱۲–۱۴
|
* ۵ تیم برنده از دور سوم مرحله مقدماتیانتخابی (از طریق قهرمانی در لیگ)
|-
!از طریق لیگ داخلی{{سخ}}(۴ تیم)
* ۱ تیم رتبه سوم از فدراسیون ۶
|
* ۳ تیم برنده از دور سوم مرحله مقدماتیانتخابی (از طریق لیگ داخلی)
|-
!colspan=2|مرحله گروهی{{سخ}}(۳۲ تیم)