اختروش: تفاوت میان نسخه‌ها

اصلاح نویسه، اصلاح فاصلهٔ مجازی
جزبدون خلاصۀ ویرایش
(اصلاح نویسه، اصلاح فاصلهٔ مجازی)
'''اختروَش''' یا '''کوِیزار''' یا '''کوازار''' {{انگلیسی|Quasar}}، یک هستهٔ فعال به شدت نورانی و دوردست است که وابسته به یک [[کهکشان]] جوان است. آن‌ها در ردهٔ یک کلاس از اشیا به نام [[هسته کهکشانی فعال|هستهٔ کهکشانی فعال]] قرار دارند.
 
اختروش‌ها پیشتر به عنوان منابع انرژی الکترومغناطیسی شامل [[امواج رادیویی]] و [[نور مرئی]] با انتقال به سرخ زیاد شناخته می‌شدند که به [[ستاره]]‌ها شبیه بودند باوجود بحث‌های مختلف بر سر موجودیت این شیء آسمانی همگی دانشمندان به یک توافق علمی رسیدند که یک اختروش، هالهٔ متراکم‌شدهٔ ماده‌ماده است که ابرسیاهچاله یک کهکشان جوان را احاطه کرده‌است{{سخ}}اختروش‌ها کاربردهای زیادی در [[ژئودزی]] دارند بطور مثال سامانه ماهواره ای [[تداخل‌سنجی خط پایه بسیار طولانی|VLBI]] با استفاده از امواج رادیویی اختروشاختروش‌ها هامیتوانندمی‌تواند تا دقتهای نانو ثانیه فاصله بین دو آنتن را محاسبه کنند. <ref>ژئودزی هندسی ماهواره ای، جمور و حبیبی، انتشارات دانشگاه خواجه نصیر طوسی، ص 13 الی 18 مبحثVLBI </ref>
 
<br />
 
== اندازهٔ اختروش‌ها ==
عکسبرداری اپتیکی و نیز اندازه‌گیری‌های تلسکوپ‌های رادیویی نشان می‌دهد که اندازهٔ کوازارها بسیار کوچک است. خطوط نشری بسیار پهن آن‌ها حاکی است که این اجرام از ابرهای گازی رقیق و بسیار داغ که سرعت گردابی زیادی دارند، تشکیل شده‌اند. سرعت شعاعی اختروش‌ها که از جابه‌جایی [[اثر دوپلر|دوپلری]] خطوط نشری [[طیف]] آن‌ها اندازه‌گیری شده، بسیار زیاد است و گستره‌ای از چندین هزار کیلومتر تا سرعت‌هایی حدود ۹۹ درصد سرعت نور دارد. گاهی شدت نور آن‌ها افت و خیزهای سریع و معمولا نامنظمی را طی چندین روز یا هفته نشان می‌دهد.