تفاوت میان نسخه‌های «حاجی بابا خان چهارلنگ بختیاری»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری برگردانده‌شده
}}
'''حاجی باباخان''' چهارلنگ بختیاری در زمان [[صفویان|صفویه]] در منطقه چهارلنگ‌ نشین [[بختیاری (ناحیه)|بختیاری]] به دنیا آمد. او از خوانین بزرگ ایل [[مردم بختیاری|بختیاری]] بشمار می‌رفت . حاجی باباخان عموزاده (عموی) [[علی‌مردان‌خان چهارلنگ|علیمردان‌خان]] نایب السلطنه، و حاکم [[اصفهان]] در زمان نایب السلطنه‌ای علیمردان‌خان بود. حاجی باباخان جدّ بزرگ اکثر خوانین محمودصالح نیز هست<ref name=":0">{{یادکرد کتاب|عنوان=تاریخ بختیاری|نام خانوادگی=علیقلی خان سردار اسعد|نام=|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref><ref name=":1">{{یادکرد کتاب|عنوان=تاریخ گمشده بختیاری|نام خانوادگی=داوود حیدری پبدنی|نام=|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref><ref name=":2">{{یادکرد کتاب|عنوان=تاریخ گیتی گشا در خاندان زند|نام خانوادگی=نامی اصفهانی|نام=|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref><ref name=":3">{{یادکرد کتاب|عنوان=رستم التواریخ|نام خانوادگی=|نام=|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref><ref name=":4">{{یادکرد کتاب|عنوان=مجمع التواریخ|نام خانوادگی=گلستانه|نام=ابوالحسن|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref>
 
حاجی حاجی دارم حاجی دل بیقرارم حاجی
 
== فعالیت سیاسی نظامی حاجی باباخان چهارلنگ ==
کاربر ناشناس