نام‌آوا: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
 
=== صداهای حیوانات ===
{{ویکی‌انبار-رده|Onomatopoeia}}
* انسان :حرف می زند
* آدم : صحبت می کند
* خروس: قوقولی قوقو
* مرغ:قُد قُد