تاکه‌بایاشی تاکاشیگه: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (انتقال خودکار میان‌ویکی به ویکی‌داده)
 
== نقش در حمله آکو ==
تاکاشیگه به جوخه انتقام پیوست که به دنبال کشتن کیرا بودند. پس از حمله به عمارت [[کیرا یوشیناکا]]، تاکاشیگه به گروه دروازه جلویی وابسته بود و به خانه یوشیناکا نفوذ کرد. او در یک انباری یک مرد با موی سفید را پیدا کرد که پنهان شده بود هنگامیکه او را با نیزه زد او مقاومت کرده دست به شمشیر کوتاه خود برد در همین زمان [[هازاما میتسواوکی]] سر او را گرفت و از تن جدا کرد. آنها جای زخم روی شانه این مرد را به عنوان زخمی که توسط اربابشان ناگانوری به جا مانده‌است شناسایی کردند.
 
سر یوشیناکا قطع شد. تاکاشیگه و دیگر رونین‌ها سر بریده او را در مقابل مقبره [[آسانو ناگانوری]] قرار دادند تا موفقیت خود را به ارباب خود اعلام کنند.
آنها جای زخم این مرد را به عنوان زخمی که توسط ناگانوری به جا مانده‌است شناسایی کردند.
 
سر یوشیناکا قطع شد. تاکاشیگه و دیگر رونین‌ها سر بریده او را در مقابل مقبره [[آسانو ناگانوری]] قرار دادند تا موفقیت خود را به ارباب خود اعلام کنند.
 
تاکاشیگه در سال ۱۷۰۳ حکم سپپوکو را دریافت کرد. وی هنگام مرگ ۳۲ ساله بود.