تفاوت میان نسخه‌های «سیگار الکترونیکی»

 
== استدلال ==
فروشگاه ویپ دیاکو قدیمی ترین فروشگاه ویپ در ایران میباشداست و منبع توضیحات این صفحه ویپ دیاکو میباشد .
 
سیگار الکترونیکی حاوی هیچ‌یک از مواد زیانباری نیست که از سوختن توتون و کاغذ سیگارهای معمولی تولید می‌شود اما می‌تواند میل به سیگار کشیدن را تسکین دهد. به این ترتیب، سیگار برقی «وسیله واسطه» برای کنار گذاشتن کامل مصرف دخانیات توصیف شده‌است. پژوهشگران بسیاری نیز از کشورهای مختلف جهان در نامه‌ای به [[سازمان بهداشت جهانی]]، وابسته به [[سازمان ملل متحد]]، از این سازمان خواستند از قرار دادن سیگار برقی در طبقه‌بندی دخانیات زیانبار مانند سیگار خودداری ورزد و خواستار آزادی استفاده از سیگار برقی شده‌اند. به عقیده آنان طبقه‌بندی سیگار الکترونیک در زمره دخانیات زیانبار باعث خواهد شد تا فرصتی مناسب برای کاهش موارد بیماری و مرگ در اثر استعمال دخانیات از دست برود. سیگار برقی «بخشی از راه حل» مسئله مصرف دخانیات است و نباید آن را «بخشی از مسئله» تلقی کرد.<ref name="ReferenceA">[http://www.bbc.co.uk/persian/world/2014/05/140529_l03_ecigarettes_who.shtml کارشناسان خواستار آزادی مصرف سیگار برقی هستند] بی‌بی‌سی فارسی</ref>
کاربر ناشناس