تفاوت میان نسخه‌های «یاخته عصبی»

←‏سیناپس: با توجه به ویرایش جدید کتاب یازدهم به محل ارتباط نورون ها سیناپس گفته میشود و همه ی بخش های نورون قابلیت دریافت پیام ندارند مثل اکسون هایش
(خنثی‌سازی ویرایش 31070802 از 5.212.76.193 (بحث))
(←‏سیناپس: با توجه به ویرایش جدید کتاب یازدهم به محل ارتباط نورون ها سیناپس گفته میشود و همه ی بخش های نورون قابلیت دریافت پیام ندارند مثل اکسون هایش)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== سیناپس ==
به محل اتصالارتباط بین نورون‌ها یا نورون‌ها با سایر یاخته‌ها سیناپسمثل می‌گویند.غده سطحو قسمت‌های مختلف نورون همگی زمینه ایجادماهیچه، سیناپس را دارند؛ بنابراین قسمتی از نورون می‌تواند با هر قسمتی از نورون بعدی سیناپس داشته باشدمی‌گویند. نكته:(نورون حسي،باحسي و حركتي،با حركتي سيناپس نميدهند)شایع‌ترین سیناپس، سیناپس بین آکسون یک نورون با دندریت نورون بعدی است.
به فضای بین این دو نورون، فضای سیناپسی می‌گویند. به نورونی که پیام عصبی (مثل درد، احساس گرسنگی و هر نوع پیام دیگری) را منتقل می‌کند، نورون پیش سیناپسی و به نورونی که پیام را دریافت می‌کند، نورون پس سیناپسی می‌گویند. انتقال پیام از یک نوع نورون به نورون دیگر ممکن است شیمیایی باشد. یعنی پیام با انتقال مواد شیمیایی خاصی (میانجی‌های عصبی یا نوروترنسمیتر) منتقل شود یا ممکن است الکتریکی باشد. یعنی پیام به طریق الکتریکی بین دو نورون منتقل شود.
 
کاربر ناشناس