تفاوت میان نسخه‌های «شهریار (شاعر)»

۱ ویرایش سنباد فارسی برگردانی شد: توضیح دهید این تغییر چرا و بر چه اساسی انجام شده است (توینکل)
برچسب: برگردانده‌شده
(۱ ویرایش سنباد فارسی برگردانی شد: توضیح دهید این تغییر چرا و بر چه اساسی انجام شده است (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
مرد آن باشد که حق گوید، چو باطل رخنه کرد
 
ایستد هم بایستد بر سرِ پیمانِ حق تا پایِ جان<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=ائل‌خبر|نشانی=https://elpress.ir/news/16814|عنوان=از فریاد رسای آذربایجان تا خاموشی زبان|accessdate=18 ژانویه 2019|archiveurl=https://web.archive.org/web/20190119131818/https://elpress.ir/news/16814|archivedate=19 ژانویه 2019|dead-url=yes}}</ref>
 
شهریار در جایی دیگر نیز پیش از خواندنِ غزلِ «پر می‌زند مرغِ دلم با یادِ آذربایجان» می‌گوید: «کانونِ زبانِ پهلوی آذربایجان بوده، مرکزِ ایران آذربایجان بوده، دروازهٔ شرق، دروازهٔ غرب، همه، آذربایجان بوده‌است.»<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=پارسی‌انجمن|نشانی=http://parsianjoman.org/?p=6827|عنوان=استاد شهریار: آذربایجان کانونِ زبانِ پهلوی و نژادِ آریا بود+آوا|accessdate=18 ژانویه 2019|archiveurl=https://web.archive.org/web/20190119121404/http://parsianjoman.org/?p=6827|archivedate=19 ژانویه 2019|dead-url=yes}}</ref>