رادی مک‌داول: تفاوت میان نسخه‌ها

* ''[[شکار لاشخور]]'' (۱۹۷۹)
* ''[[سیاه‌چاله (فیلم ۱۹۷۹)|سیاه‌چاله]]'' (۱۹۷۹)
* ''[[چارلی چان و نفرین ملکه اژدها]]'' (۱۹۸۱)
* ''[[شیطان زیر آفتاب (فیلم ۱۹۸۲)|شیطان زیر آفتاب]]'' (۱۹۸۲)
* ''[[آلیس در سرزمین عجایب (فیلم ۱۹۸۵)|آلیس در سرزمین عجایب]]'' (۱۹۸۵)