تفاوت میان نسخه‌های «زنبور عسل»

*جمع آوری گرده گل
* تغذیه نوزادان
* تهیه [[صمغ]] برای پوشاندن شکاف‌ها و روزنه‌ها جهنجهت جلوگیری از ورود نور و مواد خارجی به [[کندو (عسل)|کندو]] <nowiki/>که به آن بره موم میگویند.
*
* تهیه آب برای ادامه حیات و نمک برای رشد نوزادان
کاربر ناشناس