تفاوت میان نسخه‌های «سیمرغ بلورین بهترین پوستر جشنواره فیلم فجر»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
 
==فهرست برندگان==
 
=== دههٔ ۷۰ ===
{| class="wikitable" style="width:100%"
! width="5%" |سال
! width="35%" |فیلم
! width="60%" |نامزدان
|-
| rowspan="2" style="text-align:center" |'''[[۱۳۷۰]]'''<br /><small>[[دهمین دوره جشنواره فیلم فجر|(دهم)]]</small>
|-
| colspan="2" |''برنده نداشت''
|-
| rowspan="2" style="text-align:center" |'''[[۱۳۷۱]]'''<br /><small>[[یازدهمین دوره جشنواره فیلم فجر|(یازدهم)]]</small>
|-
| colspan="2" |''برنده نداشت''
|-
| rowspan="3" style="text-align:center" |'''[[۱۳۷۲]]'''<br /><small>[[دوازدهمین دوره جشنواره فیلم فجر|(دوازدهم)]]</small>
|- style="background:#FAEB86"
|'''''[[بدوک]]'''''
|'''محسن سیدمحمودی'''
|-
|''بازی بزرگان''
|مجید اخوان
|-
| rowspan="4" style="text-align:center" |'''[[۱۳۷۳]]'''<br /><small>[[سیزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر|(سیزدهم)]]</small>
|- style="background:#FAEB86"
|'''''زینت'''''
|'''امیر اثباتی'''
|- style="background:#E5E5E5"
|''سارا''
|رضا عابدینی (دیپلم افتخار)
|-
|''زیر درختان زیتون''
|مرتضی ممیز
|-
| rowspan="3" style="text-align:center" |'''[[۱۳۷۴]]'''<br /><small>[[چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر|(چهاردهم)]]</small>
|- style="background:#E5E5E5"
|'''''تیک تاک'''''
|'''ابراهیم حقیقی (دیپلم افتخار)'''
|- style="background:#E5E5E5"
|'''''هبوط'''''
|'''آیدین آغداشلو (لوح تقدیر)'''
|-
| rowspan="5" style="text-align:center" |'''[[۱۳۷۵]]'''<br /><small>[[پانزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر|(پانزدهم)]]</small>
|- style="background:#FAEB86"
|'''''گبه'''''
|'''هوشنگ خرم‌دین و حیدر رضایی'''
|-
|''بلندی‌های صفر''
|مجید اخوان
|-
|''مادرم گیسو''
|کامران کاتوزیان
|-
|''خواهران غریب''
|محمدعلی باطنی
|-
| rowspan="2" style="text-align:center" |'''[[۱۳۷۶]]'''<br /><small>[[شانزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر|(شانزدهم)]]</small>
|-
| colspan="2" |''در این دوره اهدا نشد''
|-
| rowspan="2" style="text-align:center" |'''[[۱۳۷۷]]'''<br /><small>[[هفدهمین دوره جشنواره فیلم فجر|(هفدهم)]]</small>
|-
| colspan="2" |''در این دوره اهدا نشد''
|-
| rowspan="2" style="text-align:center" |'''[[۱۳۷۸]]'''<br /><small>[[هجدهمین دوره جشنواره فیلم فجر|(هجدهم)]]</small>
|-
| colspan="2" |''در این دوره اهدا نشد''
|-
| rowspan="2" style="text-align:center" |'''[[۱۳۷۹]]'''<br /><small>[[نوزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر|(نوزدهم)]]</small>
|-
| colspan="2" |''در این دوره اهدا نشد''
|}
 
=== دههٔ ۸۰ ===