تفاوت میان نسخه‌های «روباه»

ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
(معنی نام روباه)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
(ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
[[روباه خرچنگ‌خوار|'''سردهٔ روباه خرچنگ‌خوار''']]{{سخ}},<ref name=nobleman>{{cite book |title=Foxes |last=Nobleman |first=Marc Tyler |year=2007 |publisher=Benchmark Books (NY) |isbn=978-0-7614-2237-2 |pages=[https://archive.org/details/foxes0000nobl/page/35 35–36] |url-access=registration |url=https://archive.org/details/foxes000nobl/page/35}}</ref>
|name=|image_caption=}}
'''روباه‌ها''' جانورانی با جثهٔ متوسط و کوچک از تیرهٔ [[سگ‌سانان]] هستند که در آسیا و آفریقا و همهٔ [[قاره]]‌ها به جز [[جنوبگان]] زندگی می‌کنند. روباه‌ها در [[قطب شمال|نواحی قطبی]]، [[جلگه]]‌های بی‌درخت و در [[بیابان]]‌های [[آفریقا]] و [[خاورمیانه]]، [[کویر]]ها و دشت‌های خشک زندگی می‌کند. روباه‌های سرخ از فراوان‌ترین گونه‌های روباه بوده و دارای پراکندگی بسیار بالا و شامل ۴۷ زیرگونهٔ شناسایی شده‌است. این روباه‌ها در [[اروپا]]، [[آفریقا]]، [[آسیا]] و [[آمریکای شمالی]] یافت می‌شوند. ۱۲ گونه از روباه‌ها متعلق به سردهٔ ''Vulpes'' یا [[روباه‌ها (سرده)|روباه‌های حقیقی]] می‌باشند. فریدون جنیدی درباره یدربارهٔ نام روباه می نویسد می‌نویسد: « روباه که در زبان پهلوی روپاس rupas خوانده می شود ،می‌شود، و اگرچه نام روباه در اوستا بگونه یبگونهٔ اوروپی از ریشه‌یریشهٔ روپ است ،است، اما پسوند اَس در زبان پهلوی نشان می دهدمی‌دهد که در اوستا نیز گونه یگونهٔ روپ اَس یا ربایندهربایندهٔ یتیز، تیزروایی ،داشته‌است.<ref رواییname=":0">{{Cite داشتهjournal|last=Fedriani|first=Jose استM.|last2=Fuller|first2=Todd K.|last3=Sauvajot|first3=Raymond M.|last4=York|first4=Eric C.|date=2000-10|title=Competition and intraguild predation among three sympatric carnivores|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24595837/|journal=Oecologia|volume=125|issue=2|pages=258–270|doi=10.1007/s004420000448|issn=0029-8549|pmid=24595837}}</ref>
<ref name=":0">{{Cite journal|last=Fedriani|first=Jose M.|last2=Fuller|first2=Todd K.|last3=Sauvajot|first3=Raymond M.|last4=York|first4=Eric C.|date=2000-10|title=Competition and intraguild predation among three sympatric carnivores|url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24595837/|journal=Oecologia|volume=125|issue=2|pages=258–270|doi=10.1007/s004420000448|issn=0029-8549|pmid=24595837}}</ref>
 
== ویژگی‌های عمومی ==