تفاوت میان نسخه‌های «ژاله کاظمی»

←‏فعالیت‌ها: افزودن چند مورد به جدول آثار صداپیشه
(←‏فعالیت‌ها: تنظیم شماره‌های ردیف)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(←‏فعالیت‌ها: افزودن چند مورد به جدول آثار صداپیشه)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| ۲۰ || [[کیم نواک]] || [[پیک‌نیک (فیلم ۱۹۵۵)|پیک‌نیک]] (۱۹۵۵)، وقت ملاقات بیگانه‌ایم (۱۹۶۰)
|-
| ۲۱ || [[جولی اندروز]] || [[اشکها و لبخندها]] (عنوان اصلی: ''آوای موسیقی،موسیقی''، ۱۹۶۵)، [[میلی کاملا مدرن|میلی کاملاً مدرن]] (در ایران: دختر خیلی متجدد، ۱۹۶۷)
|-
| ۲۲ || [[جووانا رالی]] || فساد به سبک ایتالیایی (۱۹۷۰)، [[سکس با لبخند]] (در ایران: تا داغه بچسب، ۱۹۷۶)
| ۱۰۸ || [[اورزولا اندرس|اورسولا اندرس]] || [[کوه خدای آدم‌خوار|خدای کوهستان آدم‌خواران]] (۱۹۷۸)
|-
| || || دوبله‌های بعد از انقلاب:
| ۱۰۹ || [[دومیتسیانا جوردانو]] || [[نوستالژی (فیلم)|نوستالژیا]] (۱۹۸۳)
|-
| ۱۲۷۱۰۹ || [[ان شرایدن|آن شرایدن]] || رودخانهٔ نقره‌ای (۱۹۴۸)
| ۱۱۰ || [[مالا پاورز]] || پیگرد (مجموعهٔ تلویزیونی، ۱۹۵۸، دوبله دوم)
|-
| ۱۱۱۱۱۰ || [[جینکتی ویلسجورادو]] || پیگرد[[نیمروز (مجموعهٔفیلم)|ماجرای تلویزیونی،نیمروز]] ۱۹۵۹،(۱۹۵۲، دوبله دومسوم)
|-
| ۱۱۰۱۱۱ || [[مالا پاورز]] || پیگرد (مجموعهٔ تلویزیونی، ۱۹۵۸، دوبله دوم)
| ۱۱۲ || شارمین کینگ || [[رؤیای سبز (مجموعه تلویزیونی)|رؤیای سبز]] (مجموعهٔ تلویزیونی ''آن در گرین گیبلز''، ۱۹۸۵)
|-
| ۱۲۶۱۱۲ || سونیا[[جین اسمیتویلس]] || سوداگرانپیگرد (مجموعهٔ تلویزیونی، ۱۹۹۶۱۹۵۹، دوبله دوم)
| ۱۱۳ || الپیدیا کاریلو || [[غارتگر (فیلم ۱۹۸۷)| غارتگر]] (۱۹۸۷)
|-
| ۱۰۹۱۱۳ || [[دومیتسیانا جوردانو]] || [[نوستالژی (فیلم)|نوستالژیا]] (۱۹۸۳)
| ۱۱۴ || فیونا گیلیس || [[ماجراهای شرلوک هلمز (سری تلویزیونی)|شرلوک هلمز]] (مجموعهٔ تلویزیونی){{سخ}}اپیزود «تازی باسکرویل» (در ایران: شکارچی باسکرویل، ۱۹۸۸)
|-
| ۱۱۵۱۱۴ || [[کاترینشارمین آلگره|کاترین اله‌گره]]کینگ || [[ناوارورؤیای سبز (مجموعه تلویزیونی)|آن در گرین گیبلز]] (در ایران: رؤیای سبز، مجموعهٔ تلویزیونی، ۱۹۸۹۱۹۸۵)
|-
| ۱۱۵ || هالی فوت || روز ولنتاین (۱۹۸۶)
| ۱۱۶ || لوار دوتیل || [[ناوارو]] (مجموعهٔ تلویزیونی){{سخ}}اپیزود «سهام مرگبار» (۱۹۹۰)
|-
| ۱۱۳۱۱۶ || الپیدیا کاریلو || [[غارتگر (فیلم ۱۹۸۷)| غارتگر]] (۱۹۸۷)
| ۱۱۷{{سخ}}۱۱۸{{سخ}}۱۱۹ || [[سوزانا هارکر]]{{سخ}}دایان فلچر{{سخ}}ایزابل امیس || [[خانه پوشالی (سریال بریتانیایی)|خانهٔ پوشالی]] (مجموعهٔ تلویزیونی، ۱۹۹۰)
|-
| ۱۱۴۱۱۷ || فیونا گیلیس || [[ماجراهای شرلوک هلمز (سری تلویزیونی)|شرلوک هلمز]] (مجموعهٔ تلویزیونی){{سخ}}اپیزود «تازی باسکرویل» (در ایران: شکارچی باسکرویل، ۱۹۸۸)
| ۱۲۰ || کیکا میریلس || دهکدهٔ کوچک (مجموعهٔ تلویزیونی، ۱۹۹۳-۱۹۹۲)
|-
| ۱۱۸ || [[کاترین آلگره|کاترین اله‌گره]] || [[ناوارو]] (مجموعهٔ تلویزیونی، ۱۹۸۹)
| ۱۲۱ || [[جوانا مک‌کالوم]] || [[ماجراهای شرلوک هلمز (سری تلویزیونی)|شرلوک هلمز]] (مجموعهٔ تلویزیونی){{سخ}}اپیزود «مجرد شایسته» (۱۹۹۳)
|-
| ۱۱۶۱۱۹ || لوار دوتیل || [[ناوارو]] (مجموعهٔ تلویزیونی){{سخ}}اپیزود «سهام مرگبار» (۱۹۹۰)
| ۱۲۲ || [[سوزی آمیس]] || حماسۀ جوی کوچک (۱۹۹۳، دوبله اول)
|-
| ۱۲۳۱۲۰ || فرانسیسکنستانزه توملتیانگلبرشت || [[۱–۹۹ناوارو]] (مجموعهٔ تلویزیونی،تلویزیونی){{سخ}}اپیزود ۱۹۹۵–۱۹۹۴«سامورایی» (۱۹۹۱)
|-
| ۱۱۷۱۲۱{{سخ}}۱۱۸۱۲۲{{سخ}}۱۱۹۱۲۳ || [[سوزانا هارکر]]{{سخ}}دایان فلچر{{سخ}}ایزابل امیس || [[خانه پوشالی (سریال بریتانیایی)|خانهٔ پوشالی]] (مجموعهٔ تلویزیونی، ۱۹۹۰)
| ۱۲۴ || پاریس جفرسون || [[پوآرو (مجموعه تلویزیونی)|پوآرو]] (مجموعهٔ تلویزیونی){{سخ}}اپیزود «جادهٔ هیکوری» (۱۹۹۵)
|-
| ۱۲۰۱۲۴ || کیکا میریلس || دهکدهٔ کوچک (مجموعهٔ تلویزیونی، ۱۹۹۳-۱۹۹۲۱۹۹۳–۱۹۹۲)
| ۱۲۵ || جیانا عید || [[بازمانده (فیلم ۱۳۷۳)|بازمانده]] (۱۹۹۵)
|-
| ۱۲۱۱۲۵ || [[جوانا مک‌کالوم]] || [[ماجراهای شرلوک هلمز (سری تلویزیونی)|شرلوک هلمز]] (مجموعهٔ تلویزیونی){{سخ}}اپیزود «مجرد شایسته» (۱۹۹۳)
| ۱۲۶ || سونیا اسمیت || سوداگران (مجموعهٔ تلویزیونی، ۱۹۹۶)
|-
| ۱۲۲۱۲۶ || [[سوزی آمیس]] || حماسۀ جوی کوچک (۱۹۹۳، دوبله اول)
| ۱۲۷ || [[ان شرایدن|آن شرایدن]] || رودخانهٔ نقره‌ای (۱۹۴۸)
|-
| ۱۲۷ || فرانسیس توملتی || [[۱–۹۹]] (مجموعهٔ تلویزیونی، ۱۹۹۵–۱۹۹۴)
| ۱۲۸ || [[کتی جورادو]] || [[نیمروز (فیلم)|ماجرای نیمروز]] (۱۹۵۲، دوبله سوم)
|-
| ۱۲۴۱۲۸ || پاریس جفرسون || [[پوآرو (مجموعه تلویزیونی)|پوآرو]] (مجموعهٔ تلویزیونی){{سخ}}اپیزود «جادهٔ هیکوری» (۱۹۹۵)
| ۱۲۹ || [[کریستین اسکات توماس]] || [[بیمار انگلیسی (فیلم)|بیمار انگلیسی]] (۱۹۹۶)
|-
| ۱۳۰۱۲۹ || [[بانیجیانا هانت]]عید || [[مسیر سبزبازمانده (فیلم ۱۳۷۳)|مسیر سبزبازمانده]] (۱۹۹۹۱۹۹۵)
|-
| ۱۳۰ || سونیا اسمیت || سوداگران (مجموعهٔ تلویزیونی، ۱۹۹۶)
| ۱۳۱ || [[آن آرچر]] || [[هنر جنگ (فیلم)|هنر جنگ]] (۲۰۰۰)
|-
| ۱۲۹۱۳۱ || [[کریستین اسکات توماس]] || [[بیمار انگلیسی (فیلم)|بیمار انگلیسی]] (۱۹۹۶)
| ۱۳۲ || [[نیکول کیدمن]] || [[دیگران (فیلم ۲۰۰۱)|دیگران]] (۲۰۰۱)، [[ساعت‌ها (فیلم ۲۰۰۲)|ساعت‌ها]] (۲۰۰۲) .
|-
| ۱۳۲ || [[بانی هانت]] || [[مسیر سبز (فیلم)|مسیر سبز]] (۱۹۹۹)
|-
| ۱۳۱۱۳۳ || [[آن آرچر]] || [[هنر جنگ (فیلم)|هنر جنگ]] (۲۰۰۰)
|-
| ۱۳۲۱۳۴ || [[نیکول کیدمن]] || [[دیگران (فیلم ۲۰۰۱)|دیگران]] (۲۰۰۱)، [[ساعت‌ها (فیلم ۲۰۰۲)|ساعت‌ها]] (۲۰۰۲) .
|-
|}
‌و نیز گویندگی به‌جای‌‌ [[می وست]]، [[باربارا استانویک]]، [[آنیتا اکبرگ]]، [[پیر آنجلی]]، [[سیلوا کوشچینا|سیلوا کوشینا]]، [[دبرا پاجت]]، [[بریژیت باردو]]، [[السا مارتینلی]]، [[مارینا ولادی]]، [[زنتا برگر|سنتا برگر]]، [[آنیتا اکبرگ]]، [[شارلوت رمپلینگ]]، [[بریژیت باردو]]، [[می وست]]، کریستین پاترسون، [[ایرن]]، [[پوران (خواننده)|پوران]]، [[فروزان]] (دشنه)، [[شهین]]، [[کتایون امیرابراهیمی|کتایون]]، [[پوری بنایی]] (عروس فرنگی، خداحافظ تهران، قیصر)، [[آذر شیوا]]، [[مارینا متر]]، [[فریبا خاتمی]]، [[هاله نظری]]، [[شهین خلیلی|نیلوفر]]، [[فرزانه تأییدی]]، [[جمیله]]، [[زری خوشکام]]، [[مرجان (خواننده)|مرجان]]، [[فرشته جنابی]]، [[ژاله سام]]، [[شهرزاد (بازیگر)|شهرزاد]] (قیصر، طوقی، داش آکل)، [[شهناز تهرانی]]، [[گوگوش]]، [[نوری کسراییملوسک]]، [[ملوسکنوری کسرایی]]، [[شیلا (بازیگر)|شیلا]]، [[ژاله کریمی]]، [[آیلین ویگن]]، [[شورانگیزآرام طباطبایی(بازیگر)|آرام]] (اکبرحکم دیلماجتیر)، [[آرامشورانگیز (بازیگر)|آرامطباطبایی]] (اکبر دیلماج)، [[نسرین کهزک|سپیده]]، [[گلی زنگنه]]، [[پروانه معصومی]] (رگبار، غریبه و مِه، کلاغ، سوخته‌دلان، امام علی)، [[هما روستا]] (ملک خاتون، لژیون)، [[محبوبه بیات]]، [[مهتاج نجومی]] (این خانه دور است)، [[فریماه فرجامی]]، [[شهلا میربختیار]] (پاییز صحرا)، [[پوراندخت مهیمن]]، [[ثریا حکمت]]، [[مهرانه مهین‌ترابی]]، [[زهره حمیدی]]، [[اکرم محمدی]] (مادر)، [[فاطمه معتمدآریا]] (ریحانه)، [[افسانه بایگان]]، [[کتایون ریاحی]] (کشتی آنجلیکا)، [[سرور نجات‌الهی]] (امام علی)، [[مهناز اسلامی]]، [[مهشید افشارزاده]]، [[شیوا خنیاگر]]، میترا قمصری، نسرین خدادوست مقدم، ژانت آوانسيان، [[بهناز توکلی]] (معصومیت از دست رفته)، و...
 
== منابع ==