تفاوت میان نسخه‌های «گارد پرتورین»

سپاس از عزیزانی که زحمت این مقاله را کشیدند
(سپاس از عزیزانی که زحمت این مقاله را کشیدند)
(سپاس از عزیزانی که زحمت این مقاله را کشیدند)
 
نام پرتورین از نام فرماندهان جنگی رومی یا [[پرتور]] گرفته‌شده‌بود. به هسته فرماندهی رومیان نیز [[پرتوریوم]] گفته می‌شد. سپاه پرتورین به فرمان [[آگوستوس]]، اولین امپراتور روم شکل گرفت. آن‌ها محافظان امپراتورهای روم و خانواده‌شان بودند، این‌ گارد در زمان [[تیبریوس]] به بعد به عنوان یک قدرت مهم در تعیین سرنوشت سیاسی و جانشینی شناخته شد، همچنین بعضی از امپراتریس ها فرماندهی گارد محافظ خود را عهدار بودند و حتی در انتخاب رئیس افسران کلیه گارد برای فرماندهی کل پایتخت [[رم]] نقش تعیین کننده و قدرتمندی داشتند. همچنین بعضی از رئیسان قدرتمند گارد پرتورین مانند سجانوس، پرنیس، کلیندر و پلاوتیانوس در اداره کل امپراتوری روم بجای امپراتوران نقش فعالی داشتند و همه آنها قدرتمند بوده و سرنوشتی مشابه ([[اعدام سریع]]) داشتند.<ref>[http://www.bbc.com/persian/arts/2016/05/160517_an_italy_roman_barracks_in_rome پادگان بزرگ دوران روم باستان در رم کشف شد]، ''بی‌بی‌سی فارسی''</ref> [[کالیگولا]]، اولین [[فهرست امپراتوران روم|امپراتور]] در تاریخ [[امپراتوری روم]] بود که به دست افسران سپاه پرتورین، [[ترور]] شد.<ref>[http://www.britannica.com/biography/Caligula-Roman-emperor Caligula], Britanica</ref>
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[فرماندار پرایتوری]]
 
== منابع ==