اودسا یانگ: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏فیلم‌شناسی: سایر پیوندهای داخلی به جز ملت ترور هم اشتباه هستند: کلمات بدیهی و معمول اگر بناست نام فیلم باشند باید جلویش پرانتز باز کرد و کلمه فیلم را نوشت، به دنبال گریس هم فیلم دیگری است که یانگ در آن نبوده و برای رفع ابهام نام آن را به "در جستجوی گریس" تغییر دادم.
(←‏فیلم‌شناسی: پیوند داخلی اشتباه است کتابی نیز با همین نام هست و فیلمی که نامش این باشد هنوز در وپ فارسی ترجمه نشده است.)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
(←‏فیلم‌شناسی: سایر پیوندهای داخلی به جز ملت ترور هم اشتباه هستند: کلمات بدیهی و معمول اگر بناست نام فیلم باشند باید جلویش پرانتز باز کرد و کلمه فیلم را نوشت، به دنبال گریس هم فیلم دیگری است که یانگ در آن نبوده و برای رفع ابهام نام آن را به "در جستجوی گریس" تغییر دادم.)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
* ''گل سرخ بازیز''
* ''خون اسلحه می‌کشد''
* ''[[دختر]]''
* ''[[بهدر دنبالجستجوی گریس]]''
* ''احساس وارونه''
* ''زندگی بالا''
* ''[[ملت ترور]]''
* ''یک میلیون قطعه کوچک''
* ''[[استاد]]''
* ''سلست''
* ''[[غول]]''
* ''شرلی''
* ''مادر یکشنبه''