تفاوت میان نسخه‌های «بغداد خاتون»

پدر او مغول است و خود مغول تبار است.
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
(پدر او مغول است و خود مغول تبار است.)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
 
| مکان مرگ =
| پیشه =
| ملیت = [[مردم ایرانمغول|مغولی-ایرانی]] - [[چوپانیان|دورهٔ چوپانیان]]
| شناخته‌شده برای =
| نقش‌های برجسته =