تفاوت میان نسخه‌های «شهریار (شاعر)»

بزرگداشت شهریار که هم‌زمان با روز مرگ اوست اضافه شد
(بزرگداشت شهریار که هم‌زمان با روز مرگ اوست اضافه شد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری ویرایش پیشرفته تلفن همراه
 
== مراسم بزرگداشت شهریار ==
بزرگداشت شهریار هرساله۲۷شهریور درماه هر سال،که روز شعر و ادب فارسی نام‌گذاری شده است توسط بنیاد شهریار برگزار می‌گرددمی‌شود.
 
== منابع ==
۱۷۸

ویرایش