تفاوت میان نسخه‌های «کیلیان امباپه»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
جز
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
|۲۷||۱۳||۵||۴||۴||۰||۸<ref group="lower-alpha" name="UCL"/>||۴||colspan=2|—||۴۴||۲۱
|-
| rowspan="34" |پاری سن ژرمن
|۱۹–۲۰۱۸
|لیگ ۱
|۲۰
|۱۸
|۲۳
|۷۱۰<ref name="UCL" group="lower-alpha"/>
|۱<ref name="TdC" group="lower-alpha"/>
|۳۷
|۳۳
|۳۰
|-
|۲۱–۲۰۲۰
 
|لیگ ۱
|۲۱
|۱۶
| colspan="2" |—
|۲۹
|۲۱
|-
! colspan="2" |مجموع
!۷۶۷۰||۶۴۶۷||۱۱۸||۱۰۶||۹۵||۲||۲۳۲۴||۱۳۱۴||۱۲||۱||۱۲۰۱۰۹||۹۰
|-
! colspan="3" |مجموع آمار
!۱۲۸۱۵۰||۸۴۱۰۰||۱۵۱۷||۱۲||۱۳||۵||۳۳۴۲||۱۹۲۴||۲۳||۱||۱۹۱۲۲۵||۱۲۱۱۴۲
|}
;یادداشت‌ها
۲۹۹

ویرایش