تفاوت میان نسخه‌های «ریاضیات و معماری»

==== پانتئون ====
{{اصلی|پانتئون (معبد رومی)}}
[[پانتئون]] در رم ساختار کلاسیک، تناسب و تزئین رومی را به تصویر می‌کشد. ساختار اصلی یک گنبد است، گنبد بنا یک حفره مرکزی بازدارد که اجازه ورود نور به فضای داخل را می‌دهد. مقابل آن یک ردیف ستون کوتاه با سنتوری سه‌گوش قرار دارد. ارتفاع تا حفره مرکزی باز گنبد با قطر دایره داخلی یکسان است، ۴۳٫۳ متر (۱۴۲ فوت)، بنابراین کل فضای داخلی دقیقاً درون یک مکعب قرار می‌گیرد و فضای داخلی می‌تواند کره‌ای با همان قطر را در خود جای دهد.<ref name=Roth>{{cite book | last=Roth | first=Leland M. | title=Understanding Architecture: Its Elements, History, And Meaning | publisher=Westview Press | location=Boulder | year=1992 | isbn=0-06-438493-4 | page=[https://archive.org/details/understandingarc00roth/page/36 36] | url=https://archive.org/details/understandingarc00roth/page/36}}</ref> این ابعاد وقتی در واحدهای اندازه‌گیری روم باستان بیان می‌شوند، معنا بیشتری پیدا می‌کنند: گنبد به طول ۱۵۰ فوت رومی{{efn|یک [[فوت رومی]] حدوداً {{convert|0.296|m|ft}} بود.}} است. قطر پوسته ۳۰ فوت رومی است. ارتفاع درگاه ۴۰ فوت رومی است.<ref name=Claridge>{{cite book | last=Claridge | first=Amanda | title=Rome | series=Oxford Archaeological Guides | publisher=Oxford University Press | location=Oxford Oxfordshire | year=1998 | isbn=0-19-288003-9 | pages=[https://archive.org/details/romeoxfordarchae00aman/page/204 204–5] | url=https://archive.org/details/romeoxfordarchae00aman/page/204}}</ref> پانتئون بزرگترین گنبد بتونی مسلح نشده جهان است.<ref name=Lancaster>{{cite book | last=Lancaster | first=Lynne C. | title=Concrete Vaulted Construction in Imperial Rome: Innovations in Context | url=https://archive.org/details/concretevaultedc00lanc | url-access=limited | publisher=Cambridge University Press | location=Cambridge | year=2005 | isbn=0-521-84202-6 |pages=[https://archive.org/details/concretevaultedc00lanc/page/n67 44]–46}}</ref>
 
=== رنسانس ===