تفاوت میان نسخه‌های «سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد»